Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kunkel Tadeusz

Tadeusz Kunkel, ur. 20 X 1950 w Pszczółkach k. Gdańska. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Gdańskiej Stoczni Remontowej (1971), elektromechanik okrętowy.

1968-1982 zatrudniony w GSR. W XII 1970 uczestnik strajku w GSR i demonstracji ulicznych w Gdańsku. W VII 1980 przeniesiony na gorsze stanowisko w pracy w związku z nawoływaniem do protestów płacowych.

W VIII 1980 współorganizator strajku w GSR, członek Prezydium ZKS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Wydziałowej Z-2, redaktor i autor tekstów w piśmie KZ „Informator”; w 1981 członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku w GSR, współorganizator w Zakładzie Remontu Masowców Z-2, podczas pacyfikacji strajku ukrył sztandar KZ „S”; 17 XII 1981 aresztowany, umieszczony w AŚ w Starogardzie Gdańskim i Gdańsku, 19 III 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 2,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Potulicach i Koronowie, 6 X 1982 zwolniony na przerwę w związku z opieką nad rodziną, 30 IV 1983 objęty aktem łaski Rady Państwa (wyrok zawieszony na 3 lata); w III 1982 zwolniony z pracy w GSR. 1982-1986 współpracownik struktur podziemnych, kolporter wydawnictw KPN i Solidarności Walczącej. 1982-1983 pracownik Przedsiębiorstwa Budowlanego Primex w Pruszczu Gdańskim, w 1984 zakładu ślusarsko-mechanicznego w Łęgowie k. Gdańska; od 1984 prowadził własną firmę kamieniarsko-budowlaną.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry