Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kurelski Wojciech Mieczysław

Wojciech Mieczysław Kurelski, ur. 1 X 1950 w Warszawie. 1968-1970 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

1972-1982 elektromonter, fotograf i referent w Łomżyńskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Narew. Od l. 70. do X 1980 członek prezydium ZSMP w ŁZPB; od l. 70. do X 1981 w PZPR.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ŁZPB Narew; XI 1980 – I 1981 wiceprzewodniczący Tymczasowej Komisji Zakładowej przy Oddziale „S” Region Mazowsze w Łomży; od 16 I 1981 przewodniczący KZ w ŁZPB Narew, współorganizator strajków w zakładzie, współzałożyciel pisma zakładowego „Mówi Bawełna”; od VI 1981 członek Zarządu Oddziału „S” w Łomży; członek redakcji pisma Oddziału „Sens”; w IV 1981 inicjator votum nieufności wobec Komitetu Zakładowego PZPR w ŁZPB Narew, 19 X 1981 wystąpił z PZPR; 19-20 VIII 1981 autor i kolporter plakatów w ramach akcji ''Dzień bez Prasy'' (reżymowej) w Łomży; organizator tzw. straży robotniczej na terenie ŁZPB Narew.

Po 13 XII 1981 w ukryciu; 16 XII 1981 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach; zwolniony 26 II 1982.

Od XII 1982 na emigracji w Kanadzie.

Do 6 V 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Łomży w ramach SOR krypt. Fotograf.

 

Marcin Zwolski

Region Mazowsze, Łomża

Opcje strony

do góry