Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kurelski Wojciech Mieczysław

Wojciech Mieczysław Kurelski, ur. 1 X 1950 w Warszawie. Ukończył LO w Łomży (1968).

Od l. 70. do X 1980 członek prezydium ZSMP w Łomżyńskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Narew, do 19 X 1981 w PZPR.

1972–1983 elektromonter, fotograf i referent w ŁZPB.

Od 20 X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od 16 I 1981 przew. KZ, współorganizator strajków w zakładzie pracy, współzałożyciel i redaktor niezależnego pisma zakładowego „Mówi Bawełna”. 7 VIII 1981 autor listu otwartego KZ do wojewody. Od 8 XI 1980 wiceprzew. Tymczasowej Komisji Założycielskiej w Łomży, od 30 VI 1981 członek Zarządu Oddziału w Łomży Regionu Mazowsze, członek Komisji Prasowej Oddziału, redaktor organu prasowego Oddziału „Sens”. 19–20 VIII 1981 autor i kolporter plakatów w ramach akcji „Dzień bez prasy” (reżymowej) w Łomży, organizator tzw. straży robotniczej na terenie ŁZPB.

Po 13 XII 1981 w ukryciu. 16 XII 1981 zatrzymany, internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach, 26 II 1982 zwolniony.

Od II 1983 na emigracji w Kanadzie, 1982–1984 prace dorywcze, 1984–1990 fotograf, m.in. w laboratoriach Kodaka w Calgary, od 1990 sprzedawca w salonie samochodowym tamże.

14 XI 1980–26 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Łomży w ramach SO krypt. Forum; 28 V 1981–6 V 1983 przez Wydz. V KW MO tamże w ramach SOR krypt. Fotograf.

 

Marcin Zwolski

Łomża, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry