Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kurlej Tadeusz

Tadeusz Kurlej, ur. 19 I 1934 w Jastkowicach k. Stalowej Woli. zm. 17 II 2014 w Tarnowie. Ukończył Technikum Mechaniczne w tamże (1953).

W l. 50. członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

1951–1991 mł. konstruktor, st. konstruktor, inż. konstruktor, konstruktor specjalista w Zakładach Mechanicznych Tarnów/Fabryce Obrabiarek Specjalizowanych Ponar/Zakładach Mechanicznych Ponar w Tarnowie.

W VI 1956 uczestnik demonstracji w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator, wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, nast. członek prezydium, wiceprzew. KZ, od 7 X w Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „S” (obsługa merytoryczna zebrań i interwencje dot. funkcjonowania związku, m.in. w komisji ds. socjalnych); VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie. 7 VIII 1981 współorganizator Protestacyjnego Marszu Głodujących w Tarnowie.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 29 V 1982 zwolniony. 1982–1984 członek Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „S”/Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S” Robotników i Chłopów; współorganizator pomocy represjonowanym i ich rodzinom; uczestnik manifestacji patriotycznych i rocznicowych (3 V, 11 XI, 13 XII, IV rocznica zbrodni katyńskiej). Współpracownik Domu Kultury ZM Ponar przy organizacji imprez kulturalnych i pomocy domowi opieki dla dzieci niepełnosprawnych. W 1983 kolporter wydawnictw religijnych w zakładach. 23 II 1984 aresztowany w Koszycach Małych, osadzony w AŚ w Bochni, Dębicy i Załężu, 9 IV zwolniony ze wzgl. na stan zdrowia oraz interwencje hierarchów kościelnych. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany (m.in. 9 VIII 1982, 27 IV, 5 IX 1983, 29–30 IX 1988), w 1983 i 1984 poddawany rewizjom. Od 23 IX 1988 współorganizator i członek Komitetu Założycielskiego „S” ZM Ponar ds. ponownej rejestracji „S” (29 IX złożył wniosek do sądu o ponowną rejestrację „S”, tego samego dnia zatrzymany i przesłuchany).

17 IV 1989 – 1991 członek KO w Tarnowie, 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO; prowadził wiece. 1989–1991 przew. KZ, do 1992 członek ZR, delegat na WZD Regionu Małopolska i KZD. Od 1991 na emeryturze. 1995–1996 referent w Delegaturze ZR „S” Małopolska w Tarnowie.

14 IX 1981 – 1 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Tarnowie w ramach SOR krypt. Karykatura; 13 VIII 1982 – 22 XI 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW ramach SOR krypt. Struktura; 14 IV 1983 – 9 XII 1983 w ramach SOR krypt. Grupa; 30 XI 1984 – 13 VIII 1985 przez Wydz. V WUSW w ramach KE.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Tarnow

Opcje strony

do góry