Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kurlej Tadeusz

Tadeusz Kurlej, ur. 19 I 1934 w Jastkowicach k. Stalowej Woli. Ukończył Technikum Mechaniczne w Tarnowie (1953).

1951-1991 kolejno: młodszy konstruktor, starszy konstruktor, inżynier konstruktor, konstruktor specjalista w Zakładach Mechanicznych Tarnów/Fabryce Obrabiarek Specjalizowanych Ponar/Zakładach Mechanicznych Ponar w Tarnowie. W l. 50. członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Autor wniosków racjonalizatorskich dot. seryjnej produkcji i pomiarów. W szkole średniej szykanowany z powodu niepodpisania petycji o usunięcie lekcji religii ze szkół. VI 1956 uczestnik demonstracji w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”, uczestnik spotkania dot. możliwości powołania w Tarnowie MKZ; współorganizator, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w FOS Ponar, następnie członek prezydium, wiceprzewodniczący KZ „S”, od 7 X 1980 w Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „S” (obsługa merytoryczna zebrań i interwencje dot. funkcjonowania struktur związkowych, m.in. w komisji ds. socjalnych). W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska. 7 VIII 1981 współorganizator Protestacyjnego Marszu Głodujących w Tarnowie.

13 XII 1981 – 29 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Od 1982 w Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „S”/Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S” Robotników i Chłopów; współorganizator pomocy represjonowanym i ich rodzinom; uczestnik manifestacji patriotycznych i rocznicowych 3 V, 11 XI, 13 XII, IV (rocznica katyńska), krzyża kwietnego na placu katedralnym oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy za Ojczyznę i pielgrzymek na Jasną Górę; współpracował z Domem Kultury ZM Ponar przy organizacji imprez kulturalnych i pomocy domowi opieki dla dzieci niepełnosprawnych. Od 1983 kolporter wydawnictw religijnych na terenie zakładów pracy. 23 II 1984 aresztowany w Koszycach Małych, przetrzymywany w AŚ w Bochni, Dębicy, Załężu, oskarżony o przynależność do nielegalnych struktur, 9 IV 1984 zwolniony ze względu na stan zdrowia i interwencje hierarchów kościelnych. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, m.in. 9 VIII 1982, 27 IV 1983, 5 IX 1983, 29-30 IX 1988, rewizje w mieszkaniu w 1983 i 1984. Od 23 IX 1988 współorganizator i członek Komitetu Założycielskiego „S” ZM Ponar ds. ponownej rejestracji „S” (29 IX 1988 złożył wniosek do sądu o ponowną rejestrację „S”, tego samego dnia zatrzymany i przesłuchany).

17 IV 1989 – 1991 członek Wojewódzkiego KO „S” w Tarnowie, 1989 uczestnik kampanii wyborczej: prowadził wiece przedwyborcze. 1989-1991 przewodniczący KZ „S” w ZM, w I 1990 uczestnik II WZD Regionu Małopolska w Krakowie, do 1992 członek Zarządu Regionu, delegat na WZD i KZD. Od 1991 na emeryturze. 1995-1996 referent w Delegaturze ZR „S” Małopolska w Tarnowie.

Uhonorowany Srebrną Odznaką Zasłużony Pracownik (1974).

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Tarnów

Opcje strony

do góry