Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuropatwa Wacław

Wacław Kuropatwa, ur. 2 VI 1952 w Toruniu, zm. 14 IX 2012 tamże. Absolwent Akademii Technologiczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w Bydgoszczy, kierunek elektrotechnika (1976).

W 1977 pracownik Zakładu Energetycznego Toruń, 1977-1980 Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu, w 1980 Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego tamże, w 1981 wypożyczalni sprzętu sportowego. 1982-1983 Merinoteksu.

1982-1983 uczestnik akcji plakatowych w Merinoteksie, zwolniony z pracy; w 1984 pracownik Rejonu Dróg Publicznych Toruń, 1984-1985 Zakładu Doskonalenia Zawodowego. W 1984 uczestnik akcji malowania na murach; w 1985 sygnatariusz Listu w obronie więźniów politycznych oraz przeciwko niewpuszczeniu do Polski ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Franciszka Blachnickiego i Seweryna Blumsztajna; 1985-1989 redaktor techniczny podziemnego wydawnictwa Kwadrat, drukarz (w udostępnionym przez siebie lokalu), projektant kalendarzy i kartek pocztowych, wysyłał podziemną prasę, książki za granicę, m.in. do Radia Wolna Europa. W 1985 pracownik prywatnego zakładu elektrycznego, 1986-1988 uczeń, następnie fotograf w prywatnym zakładzie fotograficznym w Toruniu, 1987-1990 bez zatrudnienia. 1988-1989 redaktor techniczny „Toruńskiego Informatora Solidarności”, w 1989 „Rzeczy chłopskiej”.

1990-1991 przywrócony do pracy w Merinoteksie, 1991-1993 bezrobotny, 1993-1995 szef kabaretu Multum, w 1995 kamerzysta w TVP Toruń, w 1996 bezrobotny, w 1997 pracownik zakładów Tormięs, 1997-1998 nauczyciel w Zespole Szkół Elektrycznych, w 1998 ponownie bezrobotny, w 1999 pracownik Panda-Tor Sp. z o.o. Od 2000 projektant stron internetowych, organizator wystaw. W 2000 założyciel Proekologicznego Stowarzyszenia Społeczno-Progresywnego Zielono-Pomarańczowa Alternatywa; od 2007 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry