Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kurowski Bohdan

Bohdan Kurowski, ur. 2 V 1933 w Mołodecznie (obecnie Białoruś), zm. 29 VIII 2009 w Olsztynie. Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie, Wydz. Historyczno-Socjologiczny (1962).

1940-1946 z matką Zofią, jej macochą Lucyną Dąbrowską i bratem Zbigniewem na zesłaniu w Kazachstanie. 1949-1952 w ZMP, 1958-1981 w PZPR. W 1956 współzałożyciel, 1969-1981 prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze. Członek SDP. W 1956 autor rezolucji i uczestnik manifestacji poparcia dla rewolucji węgierskiej. 1952-1956 dziennikarz „Głosu Olsztyńskiego”, w 1956 kierownik działu kultury pisma „Warmia i Mazury”, 1957-1972 z-ca redaktora naczelnego „Panoramy Północy”, 1972-1974 publicysta „Polityki”, 1974-1983 kierownik Redakcji Współpracy z Zagranicą w Olsztynie, Oddziału Polskiej Agencji Interpress, 1978-1981 doradca programowy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, od 1983 na emeryturze.

Od XII 1980 w „S”, od II 1981 przewodniczący Komisji Kultury MKZ w Olsztynie, następnie ZR Warmińsko-Mazurskiego; członek KZ przy Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym Pojezierze, dziennikarz PA Interpress podczas I KZD.

Po 13 XII 1981 kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. pism „Rezonans”, „Tygodnik Mazowsze” i ulotek); 1983-1989 współpracownik podziemnego pisma „Posłaniec Warmiński”; 14-20 X 1984 współorganizator VI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie. 22 II 1985 aresztowany (z Józefem Lubienieckim i Ryszardem Kułakowskim), zwolniony 5 IV 1985; wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizji, wzywany na tzw. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. 14 X 1988 współzałożyciel Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego, 28 III 1989 organizator w swoim mieszkaniu tzw. koncertu Vivaldiego – spotkania przedstawicieli środowisk niezależnych w Olsztynie, na którym dyskutowano powołanie KO.

Od IV 1989 członek KO „S” Regionu Warmińsko-Mazurskiego, przewodniczący Komisji Organizacyjnej, od VI 1989 KO Miasta Olsztyna. 1989-1990 założyciel, redaktor naczelny pisma „Olsztyński Kurier Obywatelski”. W 1990 współorganizator Rotary International, członek założyciel, działacz Rotary Club Olsztyn, pierwszy gubernator dystryktu polskiego Rotary International (1997-1998), 3-krotnie (1998, 2001, 2004) delegat do Rady Legislacyjnej, 2004-2007 strefowy koordynator zespołu ds. PR.

Autor licznych publikacji, sztuk i widowisk teatralnych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1958-1960, 1970-1983 zarejestrowany przez Wydz. II KW MO/WUSW w Olsztynie jako TW Ryszard. 1985-1987 rozpracowywany przez WUSW w Olsztynie w ramach SOR krypt. Architekt.

 

Renata Gieszczyńska

Olsztyn, Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry