Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kurowski Janusz

Janusz Kurowski, ur. 16 V 1955 w Stalowej Woli, zm. 22 X 2020 w Przemyślu . Ukończył Policealne Studium Zawodowe w Sanoku, specjalność obsługa ruchu turystycznego (1976).

1977–1981 magazynier w Pozaklasowym Odcinku Elektroenergetycznym PKP w Medyce.

Od IX 1980 w „S”. Od V 1981 pracownik techn. Sekcji Informacji Komitetu Założycielskiego nast. ZR Południowo-Wschodniego „S” w Przemyślu (obsługa dalekopisów, kolportaż prasy niezależnej). Od 1981 w KPN.

16 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, 29 III 1982 zwolniony. 1982 - 1989 w siatce kolportażowej „S” na terenie Przemyśla. Szykanowany przez SB w miejscach pracy; wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany. 1982–1984 dozorca w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Przemyślu, 1984–1985 archiwista w Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji tamże, 1985–1996 robotnik magazynowy w PSS Źródło tamże.

Od 1989 uczestnik odtwarzania „S” w swoim zakładzie, V – XI 1992 wiceprzew. KZ w PSS Przemyśl. 1996–1998 bez zatrudnienia, nast. robotnik interwencyjny w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej tamże. 1998–1999 depozytariusz w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Żurawicy. 1999–2000 pracownik interwencyjny w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Przemyślu, 2001 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej tamże. 2001– 2020 dozorca – portier w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej tamże. 2001–2007 w LPR. Od 2007 członek w Stowarzyszenia Liga Podkarpacka.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

1981–1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Przemyślu w ramach SOS krypt. Targowica; 1980–1986 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SO krypt. Sanatorium; 1983 – 5 VII 1985 przez Wydz. III WUSW w ramach KE krypt. Uległy; 26 VIII 1985 – 29 IV 1986 przez Wydz. V w ramach SOS krypt. Magazyn.

 

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl

Opcje strony

do góry