Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuskowski Marian

Marian Kuskowski, ur. 28 III 1905 w Warszawie, zm. 25 VI 1988 w Jeleniej Górze. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (przed 1939); adwokat.

1940-1945 uczestnik ruchu oporu. Żołnierz szwadronu rotmistrza Tomka, oddziału specjalnego Jerzyki, nast. 27. Dywizji Wołyńskiej AK; ranny w czasie walk. Od 1945 adwokat w Jeleniej Górze. 1959-1970 wicedziekan Rady Adwokackiej we Wrocławiu, 1976-1980 założyciel i dziekan Izby Adwokackiej Wałbrzysko-Jeleniogórskiej. Radca prawny w przemyśle chemicznym i papierniczym w Jeleniej Górze; od 1980 na emeryturze. Od 1945 członek Związku Inwalidów Wojennych, od 1948 Zrzeszenia Prawników Demokratów Oddział we Wrocławiu, od 1958 Zrzeszenia Prawników Polskich, od 1950 PTTK (1958-1962 członek Komisji Rewizyjnej Oddziału, 1963-1965 członek Zarządu, 1965-1974 wiceprezes Oddziału), członek Aeroklubu Jeleniogórskiego (1948-1952 wiceprezes) oraz Klubu Sportowego Papiernik, Klubu Sportowego Zapłon, PZMot, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich.

We IX 1980 doradca prawny MKZ, następnie ZR w Jeleniej Górze; inicjator społecznej pomocy prawnej przy ZG „S” w Jeleniej Górze; 1 XII 1980 przewodniczący zebrania władz woj. jeleniogórskiego i „S”. I/II 1981 doradca MKS podczas strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana. 16 V 1981 przewodniczący I WZD Regionu Jeleniogórskiego.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze (najstarszy internowany w Polsce, ciężko tam zachorował, m.in. zawał serca), zwolniony 12 I 1982. Po wyjściu na wolność działacz podziemia: organizator zebrań, przechowywał podziemne wydawnictwa, udzielał pomocy prawnej zatrzymanym działaczom. Wzywany przez MO na przesłuchania.

Wyróżniony odznaką XX-lecia Adwokatury Dolnośląskiej (1966), dyplomem Honor i Ojczyzna oraz Złotą Odznaką Adwokatury PRL (1979); odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem Zasługi (1976).

Do 21 X 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Adwokat; 16 I 1985 – 14 XI 1988 przez Wydz. III WUSW w Jeleniej Górze KE krypt. Mecenas.

Ivo Łaborewicz

Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony

do góry