Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kustra Ryszard

Ryszard Kustra, ur. 3 IV 1953 w Garbatce-Letnisku k. Kozienic. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Szczecinie (1976), mechanik okrętowy.

1970-1979 monter rurociągów okrętowych w Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia, 1979-1981 technolog koordynator w Szefostwie Przygotowania Produkcji tamże. W 1976 uczestnik 1-dniowego strajku solidarnościowego z robotnikami Ursusa i Radomia w Gryfii.

20-30 VIII 1980 uczestnik strajku tamże, od IX 1980 w „S”; od XII 1980 członek KZ, odpowiedzialny za informację i propagandę, realizator kilkunastominutowych codziennych audycji w radiowęźle zakładowym, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie, członek ZR odpowiedzialny za informację, delegat na I KZD.

13-19 XII 1981 uczestnik strajku w Gryfii, zwolniony z pracy; w III 1982 członek tajnej grupy opozycyjnej skupionej wokół Janiny Trojanowskiej i Marii Zarzyckiej. Od IV 1982 autor artykułów do podziemnego pisma „Feniks” (wydawanego przez Ryszarda Wyżgę). 22 VIII 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, 1 XII 1982 zwolniony. W 1983 uczestnik spotkań z działaczami opozycji w Szczecinie, demonstracji patriotycznych, kolporter wydawnictw podziemnych w środowisku stoczniowców; szykanowany, zastraszany. W 1982 pomocnik murarza, ślusarz w prywatnych zakładach rzemieślniczych w Szczecinie, 1982-1983 monter rurociągów okrętowych w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Gryf.

Od XI 1983 na emigracji w USA; 1983-1984 mechanik w niszczarni statków Witte Marine Equipment w Nowym Jorku, 1984-1985 mechanik w Leonard & Power Valve Repair CO tamże, 1985-1990 mechanik w Kasangeo Construction Corp, 1990-1993 robotnik wykwalifikowany w CJ Lombardo Co w Lindenwold (Nowy Jork), od 1993 administrator osiedla. Uczestnik demonstracji pod Konsulatem PRL w Nowym Jorku, w 1985 w czasie wizyty Wojciecha Jaruzelskiego w USA uczestnik manifestacji, sfilmowany przez ekipę „Dziennika Telewizyjnego” TVP. W 1989 współorganizator składek na działalność opozycji w Szczecinie (pieniądze przekazywał Marianowi Jurczykowi), propagator pisma „Poza układem”.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry