Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kusznier Antoni

Antoni Kusznier, ur. 12 IV 1938 w Kozłowie (obecnie Ukraina), zm. 18 VIII 2005 w USA. Ukończył Zaoczne Technikum Mechaniczne w Nysie (1969).

1956-1957 pracownik Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Prudniku, 1957-1958 Miejskiego Handlu Detalicznego w Prudniku, 1958-1959 Fabryki Obuwia w Prudniku, 1959-1963 ponownie ZPB w Prudniku, 1963-1964 Huty Kościuszko w Chorzowie, 1964-1968 Zakładu Urządzeń Przemysłowych w Nysie, 1968-1970 Fabryki Samochodów Dostawczych w Nysie, 1970-1976 PKS Oddział w Nysie, 1977-1981 Wydz. M-66 (Wydz. Remontów Pieców Hutniczych i Ogólnobudowlanych) w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK; od IX 1980 w „S”, od 25 X 1980 członek Komitetu Założycielskiego w HK, następnie od I 1981 członek Prezydium KZ odpowiedzialny za sprawy kadrowe.

13-23 XII 1981 uczestnik strajku w KM HK, przewodniczący KS, od 15 XII 1981 MKS, podjął decyzję o zakończeniu strajku i rozwiązaniu MKS. Po pacyfikacji strajku przez ZOMO w ukryciu, m.in. w Domu Opieki Społecznej dla Chorych Dzieci prowadzonym przez braci zakonnych na Jasnej Górze w Częstochowie, u siostry Bożeny Bieszk ze Zgromadzenia Sióstr Małych w Toruniu oraz w Laskach i Izabelinie pod Warszawą w Zgromadzeniu Małych Braci Karola de Foucauld, gdzie 1982-1983 pomagał w budowie kościoła w Laskach i domu zakonnego braci w Izabelinie. Poszukiwany listem gończym; 6 VIII 1983 ujawnił się w prokuraturze w Dąbrowie Górniczej, przesłuchiwany w charakterze podejrzanego; 18 X 1983 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej umorzył postępowanie na mocy amnestii.

Od IV 1984 z rodziną na emigracji w USA. Przez ok. 7 lat zatrudniony w Zakładach Przemysłu Zbrojeniowego w Connecticut, po wypadku samochodowym od 1991/1992 na rencie inwalidzkiej.

1981-1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V-1 KW MO/WUSW w Katowicach/p. V-1 MUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach KE/SOR krypt. Ślusarz; w 1982 przez Wydz. V-1 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Wichrzyciele.

Halina Żwirska

Dąbrowa Górnicza, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry