Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kusztal Edmund Marek

Edmund Marek Kusztal, ur. 16 XI 1946 w Pionkach. Ukończył ZSZ tamże (1966).

W 1961 ślusarz w Zakładzie Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach, 1961-1966 w firmie Montoerg tamże, 1967-1998 szlifierz w Zakładach Przemysłu Tytoniowego w Radomiu.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. czasopism: „Barykada”, „Robotnik”, paryskiej „Kultury”, książek wydawnictwa NOWa na terenie Pionek, Stanisławowa, Gozdu (we współpracy z Andrzejem Wyroślakiem, Józefem Monkosą, Marianem Mazurem, Włodzimierzem Paterkiem, Markiem Płucieniczakiem, ks. Stanisławem Sikorskim, Mirosławem Piotrowskim), drukarz, organizator transportu; od 1982 członek Solidarności Walczącej, KPN; 1983-1984 przywódca grupy podziemnej SW Morwa; od 1984 członek KIK, współorganizator Mszy za Ojczyznę, prelekcji wykładowców z KUL w kościele św. Barbary w Pionkach, współorganizator i uczestnik Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. 1984-1989 w ZHR.

1989-1998 członek KZ „S” w ZPT w Radomiu. Od 1999 na zasiłku emerytalnym, od 2006 na emeryturze.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Sławomira Cisłowska

Opcje strony

do góry