Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuś Stanisław Marian

Stanisław Marian Kuś, ur. 2 II 1940 w Iwieńcu, k. Mińska (obecnie Białoruś), Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1963), doktorat (1974).

1962–1963 stażysta na Politechnice Krakowskiej, 1963–1988 st. asystent projektanta, projektant i st. projektant w Krakowskim Biurze Projektów Dróg i Mostów Transprojekt.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ, VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, od VII 1981 sekretarz ZR, 1980–1981 autor w piśmie „Goniec Małopolski”, od 5 III 1981 odpowiedzialny z ramienia ZR za działalność KOWzP w Krakowie/ od 9 IX 1981 Krakowskiego KOWzP, członek prezydium. 6–12 VIII 1981 współorganizator (z Komitetem Opieki nad Kopcem Piłsudskiego) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. 1 IX 1981 przew. Obywatelskiego Komitetu Obchodów Odzyskania Niepodległości przy ZR. 17 IX 1981 inicjator uroczystości złożenia kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza, 4 X 1981 wygłosił przemówienie podczas obchodów rocznicy bitwy pod Kockiem z 1939 i składania urn z ziemią z pól bitewnych (powtórzone 11 XI 1981 przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Krakowie) do kilkutysięcznego tłumu pod Kopcem Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie. 10 X 1981 Prokuratura Wojewódzka w Krakowie wszczęła postępowanie ws. o „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. W 1983 śledztwo umorzono na mocy amnestii.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa, 24 VII 1982 zwolniony. Od IX 1983 członek prezydium Regionalnego Komitetu Solidarności w Krakowie, przedstawiciel Międzyzakładowego Komitetu Solidarności Kraków-Grzegórzki. 28 X 1982 zatrzymany, 29 X 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 7 XII 1982 zwolniony. Od XII 1982 współpracownik podziemnego Koła Oporu Społecznego nr 241 funkcjonującego przy ZR, 1982–1989 członek redakcji podziemnego pisma „Zomorządność”, autor tekstów, rysunków oraz znaczków pocztowych. Organizator i uczestnik i demonstracji ulicznych (m.in. pochodu 11 XI 1984 ), współpracownik KPN Obszaru Południe, wielokrotnie karany grzywnami (m.in. 14 XI 1984); 1 V 1986 aresztowany za zorganizowanie i udział (z Jackiem Smagowiczem i Andrzejem Izdebskim) w manifestacji po mszy w kościele MBKP (Arka Pana) w Krakowie-Nowej Hucie, 31 VII 1986 zwolniony na mocy amnestii, 7 XI 1984 współzałożyciel Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy, II/III 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. W 1988 zwolniony z pracy.

1988–1993 na emigracji w Nigerii, wykładowca Ahmadu Bello University w Zarii. Od 1993 członek Zarządu Okręgu Krakowskiego KPN, członek Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem Piłsudskiego. Od 1994 ponownie st. projektant w Krakowskim Biurze Projektów Dróg i Mostów Transprojekt. Od 2007 na emeryturze.

Autor 50 projektów obiektów mostowych oraz kilkunastu programów komputerowych.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

10 III 1983 – 17 II 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Historyk.

Monika Litwińska

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry