Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kutkowski Arkadiusz Jan

Arkadiusz Jan Kutkowski, ur. 26 III 1958 w Radomiu. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa (1981).

Od X 1980 w NZS; członek Komitetu Założycielskiego NZS UMCS.

13-14 XII 1981 uczestnik strajku NZS na UMCS, członek KS; po pacyfikacji Miasteczka Akademickiego w ukryciu. XII 1981 – II 1982 współzałożyciel, wydawca i drukarz podziemnego „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «S»” oraz 1 nr. „Biuletynu NZS UMCS” (II 1982). 17 II 1982 aresztowany podczas przypadkowej wpadki podziemnej drukarni w Lublinie, przetrzymywany w areszcie KM MO; 25 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, następnie w Lublinie (współwydawca przepisywanego ręcznie informatora, drukarz znaczków poczty więziennej), Kwidzynie (14 VIII 1982 pobity w czasie pacyfikacji protestu więźniów politycznych), zwolniony w XI 1982. 1983-1989 współzałożyciel, redaktor i drukarz podziemnego wydawnictwa występującego pod różnymi nazwami (dla zmylenia SB) oraz podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Kolejarzy” w Lublinie; kolporter wydawnictw podziemnych, (m.in. pisma „Obecność”). 1984-1985 nauczyciel w SP w Wirkowicach k. Zamościa, 1985-1989 referent w Radomskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Radoskór.

1989-1991 redaktor „Biuletynu Serwisu Informacyjnego MKR «S» Ziemia Radomska”; 1991-1993 dziennikarz w wydawnictwie Agora, 1993-2006 w wydawnictwie Słowo-Media, od 2006 pracownik Delegatury IPN w Radomiu. 1976-1978 i od 2004 członek Klubu Wysokogórskiego w Warszawie.

1982-1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Internista; 1987-1988 przez Wydz. III WUSW w Radomiu w ramach SOS krypt. Znaczki.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry