Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kutryn Maria Barbara

Maria Barbara Kutryn, ur. 1 I 1952 w Kolonii Zofiampol k. Biłgoraja. Ukończyła Technikum Włókiennicze w Biłgoraju (1974).

1969-1975 referent ds. zaopatrzenia w Biłgorajskich Zakładach Przemysłu Terenowego Bitra w Biłgoraju; 1976-1982 pracowniczka Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego Mewa II tamże: referent ekonomiczny w dziale sprzedaży.

Od XI 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 przepisywała na maszynie odezwy-ulotki i nr pisma „Biuletyn Informacyjny (w warunkach stanu wojennego)” oraz wykonywała plakaty informujące o represjach i wzywające do strajku generalnego (materiały te, sygnowane przez fikcyjny Tymczasowy Komitet Protestacyjny NSZZ „Solidarność” Ziemia Biłgorajska, przygotowywała wspólnie z Czesławem Kaproniem w mieszkaniu Genowefy Kłosek), 14-16 XII 1981 rozklejane i kolportowane w zakładzie pracy. 16 XII 1981 zatrzymana w miejscu pracy. 16-17 XII 1981 osadzona w areszcie KM MO w Biłgoraju, 17-19/20 XII 1981 w AŚ KW MO w Zamościu; zwolniona po złożeniu zeznań. Objęta śledztwem prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Lublinie. 28 XII 1981 zatrzymana w miejscu pracy, przewieziona do Zamościa, 29 XII 1981 po przesłuchaniu przewieziona (razem z C. Kaproniem) do AŚ w Lublinie, tymczasowo aresztowana. 20 I 1982 skazana w trybie doraźnym przez Warszawski Sąd Wojskowy Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Po wyroku zwolniona. 27 II 1982, w wyniku rewizji wniesionej przez prokuratora, skazana przez Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa w Warszawie na 1,5 roku więzienia. 1 V 1982 nie stawiła się na wezwanie do AŚ w Lublinie w celu odbycia kary. 31 V 1982 aresztowana w miejscu pracy, przewieziona do AŚ Lublin, przetrzymywana do 30 VII 1982. 30 VII 1982 – 7 V 1983 osadzona w ZK w Bydgoszczy-Fordonie. 7 V 1983 warunkowo zwolniona po odbyciu 2/3 kary z wyznaczeniem okresu próby do 7 V 1984. 15 IX 1983 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie, na mocy amnestii z 21 VII 1983, podjął decyzję o darowaniu kary. Uniknęła wyrzucenia z pracy, biorąc w dniu zatrzymania urlop bezpłatny. Po zwolnieniu poddawana kilkakrotnym przesłuchaniom z przeszukaniem mieszkania. 8 V – 28 XI 1983 bez zatrudnienia. 1983-1989, po powrocie do pracy w ZPD Mewa II, zdegradowana do stanowiska brakarz wyrobów gotowych w magazynie z najniższym zaszeregowaniem płacowym. IV-VI 1985 objęta śledztwem w związku z podejrzeniem o kolportaż nielegalnych wydawnictw.

Od 1989 członek KO „S” Ziemi Biłgorajskiej. Od I 1989 wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego „S”; 1989-1991 wiceprzewodnicząca, 1991-1998 przewodnicząca KZ. Wiosną 1989 zaangażowana w organizowanie kampanii wyborczej Henryka Wujca na terenie Biłgoraja i okolic. 1989-1998 delegat na WZD Regionu Środkowo-Wschodniego. 1989-1998 inspektor bhp w ZPD Mewa II, 2000-2001 magazynier, 2001-2003 specjalista w Biurze Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością. 2003-2009 na świadczeniu przedemerytalnym. Od 2009 na emeryturze.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Biłgoraj

Opcje strony

do góry