Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kutyba Janusz

Janusz Kutyba, ur. 29 I 1933 w Poznaniu, zm. 12 XII 2006 w Wieliczce. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, Wydział Lekarski (1956), w 1963 specjalizacja I stopnia z analityki, w 1969 specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych, w 1973 specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych.

1958-1960 stażysta w Miejskiej Pracowni Analitycznej w Krakowie. 1960-1965 lekarz zakładowy w Zakładzie Materiałów Ogniotrwałych Huty im. Lenina w Krakowie, 1964-1973 lekarz w I Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Krakowie, 1973-2002 lekarz w I Klinice Kardiologicznej tamże, współzałożyciel i kierownik Oddziału Intensywnej Terapii. 1946-1949 w ZHP. 1951-1957 współzałożyciel i członek niezależnego ZSP. W 1968 kolporter studenckich ulotek; od 1977 kolporter publikacji NOWej oraz „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR.

W „S” od 1980, współorganizator „S” w środowisku medycznym Małopolski, we IX 1980 (z Jackiem Szczepkowskim) prowadził punkt konsultacyjny dla pracowników służby zdrowia; pierwszy przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ w Akademii Medycznej i Państwowym Szpitalu Klinicznym, następnie przewodniczący KZ „S” tamże. VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, członek RKR, delegat na I KZD, członek Prezydium KKK Pracowników Służby Zdrowia. 7 XII 1981 na nadzwyczajnym posiedzeniu komisji zakładowych „S” ujawnił, że szpitale otrzymały z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej instrukcje zobowiązujące do przygotowania wolnych łóżek „na wypadek ostrej zimy”.

Od 13 XII 1981 współorganizator i działacz podziemnych struktur „S” w środowisku medycznym; 13-16 XII 1981 organizator akcji protestacyjnej w AM i PSK, opracował odezwę do członków Związku, zorganizował dostarczenie radiostacji UKF dla strajkujących hutników; 22 X 1982 uznany przez Sąd Rejonowy w Krakowie (w trybie doraźnym) za winnego działalności w zawieszonym Związku, Sąd odstąpił od wymierzenia kary. W I 1982 współtwórca (z ks. Władysławem Palmowskim) apteki i poradni medycznej przy kościele Arka Pana w Nowej Hucie, będących również punktem kontaktowym działaczy podziemia i kolportażu podziemnych wydawnictw. Organizator Mszy za Ojczyznę w bazylice oo. Jezuitów przy ul. Kopernika (do 2006). Od 1982 wydawca „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «S» AM i PSK”, wydawca i redaktor „Solidarności Grzegórzeckiej”; kolporter podziemnej prasy, książek, znaczków poczt podziemnych i druków „S”, blisko współpracował przy tym z Maciejem Machem z TKRH. Od wiosny 1982 członek KPN. W 1982 współinicjator próby odtworzenia KKK Pracowników Służby Zdrowia; jesienią 1982 nawiązał kontakt z MKS Grzegórzki reprezentującym przedsiębiorstwa tej dzielnicy. 29/30 IX 1982 inicjator (z Julianem Baczyńskim i Zdebskim) wmurowania tablicy „Pamięci ofiar stanu wojennego 13 XII 1981 – ludzie pracy Grzegórzek” przed bazyliką oo. Jezuitów w Krakowie (w płytach chodnikowych na placu), ufundowanej ze składek członków „S” AM i PSK, zniszczonej wkrótce przez SB, w 1983 dwukrotnie odtwarzanej i niszczonej; inicjator i organizator wmurowania 13 XII 1989 repliki tej tablicy. 1 V 1983 współorganizator manifestacji „S” w Rynku Głównym w Krakowie. Ściśle współpracował z TKRH, od IX 1983 (wobec niewyrażenia zgody przez księży jezuitów na utworzenie Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy ich świątyni) z Duszpasterstwem Hutników na osiedlu Szklane Domy, m.in. udzielał porad lekarskich. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. (m.in. 2 V 1983) i przesłuchiwany; stawał przed kolegium ds. wykroczeń (30 V 1983), inwigilowany. W 1988 współorganizator odradzających się struktur „S”; członek Komitetu Założycielskiego „S” pracowników AM i PSK; 25 II 1988 sygnatariusz pisma do Sejmu PRL o powołanie komisji do zbadania potrzeby zmiany Ustawy o związkach zawodowych; od 30 IX 1988 w KRS Małopolska.

Od 1989 członek KO „S” w Nowej Hucie; uczestnik kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989. 1990-1994 radny Miasta Krakowa z listy Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego „S”, przewodniczący Komisji Zdrowia RMK, członek klubu Samorządnej Rzeczpospolitej, współorganizator programów: „Kraków – zdrowym miastem”, „Kraków – wolny od nikotyny”. Po 1990 sędzia Okręgowego Sądu Izby Lekarskiej; członek PC, wiceprzewodniczący Naczelnego Sądu Dyscyplinarnego; członek RdR, członek Zarządu Wojewódzkiego. Od 2000 na emeryturze; pracował społecznie (z mec. Zbigniewem Cichoniem) w poradni Pomoc Bliźniemu w Wieliczce przy parafii św. Klemensa, udzielał porad lekarskich do końca swych dni; do 2006 prowadził prywatną praktykę lekarską. W 2005, w 25. rocznicę powstania Solidarności i 15-lecie odrodzenia samorządu, pomysłodawca i inicjator wmurowania tablicy pamiątkowej na murze otaczającym bazylikę oo. Jezuitów w Krakowie.

Od 20 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Krety.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry