Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kutryn Maria

Maria Kutryn, ur. 1 I 1952 w Kolonii Zofiampol k. Biłgoraja. Ukończyła Technikum Włókiennicze w Biłgoraju (1974).

1969–1975 pracownik szeregowy, referent ds. zaopatrzenia w Biłgorajskich Zakładach Przemysłu Terenowego Bitra, 1976–2003 samodzielny referent ekonomiczny, brakarz wyrobów gotowych, inspektor BHP, magazynier, specjalista w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego Mewa II/Zakłady Dziewiarskie Mewa SA, tamże.

Od XI 1980 w „S”.

13–15 XII 1981 przepisywała na maszynie odezwy, ulotki i nr pisma „Biuletyn Informacyjny (w warunkach stanu wojennego)”, wykonywała z Czesławem Kaproniem plakaty informujące o represjach i wzywające do strajku generalnego sygnowane przez fikcyjny Tymczasowy Komitet Protestacyjny NSZZ „S” Ziemia Biłgorajska; 14–16 XII 1981 rozklejała i kolportowała je w zakładzie. 16 XII 1981 zatrzymana w miejscu pracy. 16/17 XII 1981 osadzona w areszcie KM MO w Biłgoraju, 17–19/20 XII 1981 w areszcie KW MO w Zamościu, zwolniona po złożeniu zeznań. Objęta śledztwem prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Lublinie. 28 XII 1981 ponownie zatrzymana w miejscu pracy, przewieziona do KW MO w Zamościu, 29 XII 1981 po przesłuchaniu przewieziona z Cz. Kaproniem do AŚ w Lublinie i aresztowana. 20 I 1982 skazana w trybie doraźnym przez Warszawski Sąd Wojskowy Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. 27 II 1982, w wyniku rewizji, skazana przez Izbę Wojskową SN w Warszawie na 1,5 roku pozbawienia wolności. 1 V 1982 nie stawiła się w celu odbycia kary do AŚ w Lublinie. 31 V 1982 aresztowana, osadzona w AŚ w Lublinie i ZK w Bydgoszczy-Fordonie. 7 V 1983 zwolniona warunkowo po odbyciu 2/3 kary. 15 IX 1983 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego darował resztę kary na mocy amnestii. 8 V – 28 XI 1983 bez zatrudnienia. Po zwolnieniu kilkakrotnie przesłuchiwana, poddawana rewizjom. 1983–1989, po powrocie do pracy w ZPDz Mewa II, zdegradowana do stanowiska brakarza z najniższym zaszeregowaniem. IV – VI 1985 objęta śledztwem w zw. z podejrzeniem o kolportaż podziemnych wydawnictw.

Od 1989 członek KO Ziemi Biłgorajskiej, organizatorka kampanii wyborczej Henryka Wujca w Biłgoraju i okolicach. Od I 1989 wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, 1989–1991 wiceprzew., 1991–1998 przew. KZ. 1989–1998 delegatka na WZD Regionu Środkowo-Wschodniego. 2004–2007 na świadczeniu przedemerytalnym. Od 2007 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

19 I 1981 – 3 III 1983 rozpracowywana przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Zamościu w ramach SOR krypt. Niepoprawni; 7 X 1983 – 28 XI 1988 przez p. V RUSW w Biłgoraju w ramach KE krypt. Mańka; 13 XII 1988 – 8 VIII 1989 w ramach SOR krypt. Grupa.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Biłgoraj

Opcje strony

do góry