Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuźmiak Piotr

Piotr Kuźmiak, ur. 16 VI 1950 w Krępie k. Szprotawy. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, Wydz. Ekonomiki Przemysłu (1973).

1969–1973 w ZSP, 1971–1973 przew. Uczelnianej Rady Kół Naukowych, 1973–1981 członek PTE.

1973–1983 stażysta, referent, kierownik sekcji, kierownik działu ekonomicznego w Fabryce Maszyn Budowlanych Bumar-Famaba w Głogowie.

Od IX 1980 w „S”; od IX doradca, członek Komitetu Założycielskiego, nast. Zakładowej Komisji Robotniczej, w VI 1981 delegat na I WZD Województwa Legnickiego, od VI przew. Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego w Legnicy ZR Dolny Śląsk; VI delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, od VII wiceprzew. Regionalnej Komisji Rewizyjnej przy ZR Dolny Śląsk; IX/X delegat na I KZD; 24 X delegat na II WZD Województwa Legnickiego. 1980–1981 współzałożyciel, autor, redaktor i drukarz niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ «Solidarność» przy ZMB/FMB w Głogowie”. VII – XII 1981 współzałożyciel, członek Klubu Wolnej Myśli w Głogowie, współorganizator wykładów. Po 22 XI 1981 sygnatariusz, propagator idei i kolporter deklaracji założycielskiej Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość, organizator tegoż w Głogowie.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie i Grodkowie, 14 XII 1982 zwolniony. 1 II 1983 zwolniony z pracy, 30 VI Okręgowy Sąd Pracy we Wrocławiu przywrócił go do pracy. 1 VII – 30 IX kierownik działu planowania warsztatowego w Bumar-Famabie. 1983 poddany kilku rozmowom ostrzegawczym. X 1983 – 1993 specjalista ds. kosztorysów i analizy cen, gł. księgowy w Spółdzielni Rzemieślniczej Blacharsko-Instalacyjnej w Poznaniu. 1983–1989 współpracownik podziemnej MKK w Głogowie (w kontakcie ze Stanisławem Orzechem), kolporter między Głogowem i Poznaniem podziemnych pism z Dolnego Śląska i Poznania oraz ulotek. 1984–1987 współpracownik podziemnej „S” RI w woj. gorzowskim i Ziemi Głogowskiej, w VII 1985 wykładowca podczas Pieszej Pielgrzymki Rolników z Klenicy na Jasną Górę współorganizowanej przez ks. Eugeniusza Jankiewicza. 1987–1989 współorganizator, członek-korespondent KIK w Głogowie. Od l. 80. zaangażowany w działalność charytatywną duszpasterstwa świeckich Ruch Nowego Życia w Poznaniu.

 Od 1993 prokurent, gł. księgowy, członek zarządu Przedsiębiorstwa Handlowego Bims Plus Sp. z o.o. w Poznaniu, od 2016 na emeryturze.

18 I 1983 – 8 I 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy/WUSW w Poznaniu w ramach KE krypt. Klecha.

 

Tomasz Gałwiaczek|Łukasz Sołtysik

Głogów, Region Dolny Śląsk, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry