Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuźmiak Piotr

Piotr Kuźmiak, ur. 16 VI 1950 w Krępej k. Polkowic. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydz. Ekonomiki Przemysłu (1973).

1969-1973 w ZSP. 1973-1982 kierownik działu ekonomicznego w Fabryce Maszyn Budowlanych w Głogowie; 1973-1981 członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Od IX 1980 doradca Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w FMB w Głogowie; od IX 1981 wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej „S” ZR Dolny Śląsk, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Legnicy, delegat na I KZD; członek KOWzP; współzałożyciel Klubu Wolnej Myśli w Głogowie, współautor, redaktor, drukarz pisma „Klub Wolnej Myśli” wydawanego na terenie woj. legnickiego; kolporter czasopism niezależnych.

13 XII 1981 zatrzymany, przetrzymywany w AŚ KM MO w Głogowie, 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie; zwolniony z pracy, w 1983 przywrócony jako pracownik działu szefa produkcji. Kolporter podziemnej prasy, ulotek; działacz Komitetu Pomocy Internowanym, Komitetu Pomocy Aresztowanym. W 1982 współorganizator, następnie członek KIK, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizator, uczestnik Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 1983-1993 główny księgowy Spółdzielni Rzemieślniczej Blacharsko-Instalacyjnej w Poznaniu.

Od 1993 prokurent główny księgowy w firmie BIMs Plus tamże. Zaangażowany w działalność charytatywną duszpasterstwa świeckich Ruch Nowego Życia.

Tomasz Gałwiaczek

Region Dolny Śląsk, Głogów

Opcje strony

do góry