Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuźmiszyn Grzegorz

Grzegorz Kuźmiszyn, ur. 18 III 1954 w Kołobrzegu. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, Wydz. Budownictwa Lądowego (1978).

1978-1983 kontroler w Oddziale Robót Budowlanych PKP w Stargardzie Szczecińskim, 1983-1984 referendarz w Zarządzie Ruchu Drogowego Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Szczecinie. Po Grudniu ’70 współzałożyciel Duszpasterstwa Akademickiego przy katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie.

Od IX 1980 w „S”, organizator, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w ORB PKP.

14 XII 1981 współorganizator 1-godz. protestu w zmilitaryzowanej PKP, zatrzymany, do 16 XII 1981 przetrzymywany w AŚ KW MO w Szczecinie, internowany w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, od 26 I 1982 w Wierzchowie, 13 II 1982 pobity, zwolniony 23 VII 1982. 1983 – III 1984 uczestnik spotkań z działaczami opozycji (m.in. Janem Tarnowskim, Ewarystem Waligórskim, Janiną Kic, Ludwikiem Zbrzeskim), kolporter

wydawnictw podziemnych, w tym ulotek na terenie Stargardu Szczecińskiego (m.in. wśród licealistów), współorganizator (druk zaproszeń, oprawa artystyczna liturgii) Mszy za Ojczyznę w stargardzkiej kolegiacie NMP Królowej Świata (m.in. w rocznice 13 XII 1981); 13 XII 1983 po rewizji w mieszkaniu aresztowany, przetrzymywany w AŚ przy ZK w Szczecinie, 4 II 1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Szczecinie na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata i grzywnę.

Od 5 III 1984 na emigracji w Szwecji, działacz organizacji niepodległościowej zrzeszonej w Kongresie Polaków w Szwecji; 1984-1985 pracownik Helsingborgs Gummifabrik w Helsingborgu, 1985-1986 wytwórni serów w Åstorp. 1988-2003 kierownik robót w firmie budowlanej PEAB, m.in. na terenie Polski: w 1995 na budowie Lindab AB k. Warszawy, w 1997 w polskim oddziale PEAB w Warszawie, w 1998 podczas budowy 32 domków – daru rządu szwedzkiego dla powodzian w Kamieńcu Ząbkowickim; od 2004 właściciel firmy budowlanej w Helsingborgu.

19 II 1979 – 3 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Koszalinie w ramach SOR krypt. Goliat; 15 II 1982 – 29 I 1985 przez p. V RUSW w Stargardzie w ramach SOR krypt. Działacz.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Stargard Szczeciński

Opcje strony

do góry