Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuźmiszyn Grzegorz

Grzegorz Kuźmiszyn, ur. 18 III 1954 w Kołobrzegu. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, Wydz. Budownictwa Lądowego (1978).

1978–1983 kontroler w Oddziale Robót Budowlanych PKP w Stargardzie Szczecińskim.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ.

14 XII 1981 współorganizator godzinnego protestu w zakładzie, aresztowany, osadzony w izbie zatrzymań KW MO w Szczecinie, 17 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Goleniowie i Wierzchowie Pomorskim (13 II 1982 z kilkudziesięcioma in. internowanymi pobity przez Służbę Więzienną), 24 VII 1982 zwolniony. 1983–1984 referendarz w Zarządzie Ruchu Drogowego Pomorskiej DOKP w Szczecinie. Drukarz i kolporter ulotek i podziemnych wydawnictw w Stargardzie Szczecińskim, m.in. pism „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „KOS”, „BIS” oraz książek NOW-ej, Kręgu i ulotek; współorganizator mszy za Ojczyznę w katedrze NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim. 13 XII 1983 aresztowany, osadzony w AŚ przy ZK w Szczecinie, 3 II 1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Szczecinie na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, 19 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy. 1983 – III 1984 uczestnik tajnych spotkań z działaczami opozycji (Janem Tarnowskim, Ewarystem Waligórskim, Ludwikiem Zbrzeskim).

Od 5 III 1984 na emigracji w Szwecji, działacz organizacji niepodległościowej zrzeszonej w Kongresie Polaków w Szwecji. 1984–1985 pracownik w Helsingborgs Gummifabrik w Helsingborgu, 1985–1986 zatrudniony w wytwórni serów w Ăstorp, 1988–2003 kierownik robót budowlanych w firmie PEAB na terenie Polski, od 2004 właściciel firmy budowlanej Helsingborgu.

19 II 1979 – 3 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Koszalinie w ramach SOR krypt. Goliat; 15 II 1982–29 I 1985 przez p. V RUSW w Stargardzie Szczecińskim w ramach SOR krypt. Działacz.

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Stargard Szczeciński

Opcje strony

do góry