Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwapiński Jerzy Władysław

Jerzy Władysław Kwapiński, ur. 5 VI 1946 w Bielsku Białej. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektroniki (1971).

1971-1973 konserwator maszyn cyfrowych w Zakładzie Elektroniki i Techniki Obliczeniowej w Szczecinie, 1973-1976 kierownik działu systemów cyfrowych ZETO we Wrocławiu, 1976-1978 kierownik zakładu informatyki i jej wdrożenia w Państwowych Ośrodkach Maszynowych w Zjednoczeniu Technicznej Obsługi Rolnictwa we Wrocławiu, 1978-1982 naczelnik Wydz. Informatyki NBP (Oddział Wojewódzki) i V Oddziału NBP we Wrocławiu. W III 1968 uczestnik strajku studenckiego w gmachu Politechniki. 1 V 1968, wraz z grupą studentów PWr, wmieszany w pochód, manifestuje poparcie dla aresztowanych (niesie transparent).

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ przy V Oddziale NBP. W 1980 założyciel, redaktor (również powielający na drukarce komputerowej) pisma bankowego „Wiadomości Bankowe” (9 nr.). W 1981 delegat bankowców na I KZD, następnie na II WZD we Wrocławiu. Przed 13 XII 1981 uczestnik legalnej akcji wyjęcia pieniędzy związkowych z konta bankowego.

11 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, zwolniony 30 IV 1982. 12 V 1982 zwolniony z pracy; nast. bez zatrudnienia.

Od 29 X 1982 na emigracji we Francji. Założyciel w Val-de-Reuil lokalnego towarzystwa polsko-francuskiego Kultura Polska, popularyzującego język i tradycje polskie; prowadził kursy jęz. polskiego, uczył historii, organizator spotkań z żołnierzami gen. Maczka i działaczami paryskiej „Kultury”. 1983-1988 programista w Bourrughs z USA w filii we Francji, od 1988 analityk, dyr. działu informatyki GFPT Groupe Fleury-sur-Andelle.

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry