Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwas Adam Kazimierz

Adam Kazimierz Kwas, ur. 21 XII 1954 w Kłodzku. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2001).

1973-1976 tokarz w Kłodzkiej Fabryce Urządzeń Technicznych, 1976-1982 poborca podatkowy w Wydz. Finansowym Urzędu Miejskiego w Kłodzku. 1976-1985 instruktor lekkoatletyki w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Kłodzko. W 1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; współtwórca Komitetu Założycielskiego „S” przy UM w Kłodzku, następnie członek KZ tamże. W 1981 członek MKK „S” Kłodzko; uczestnik Zjazdu Założycielskiego „S” RI w Kłodzku, członek Zarządu Koła Gminnego „S” RI tamże.

13 XII 1981 – 1989 współzałożyciel i działacz podziemnej MKK Kłodzko i KOS Ziemi Kłodzkiej. 1982-1983 współzałożyciel, redaktor i drukarz pisma Ziemi Kłodzkiej „Solidarność Zwycięży”. 1982-1988 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in.: „Solidarność Zwycięży”, „Tygodnika Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, książek paryskiej „Kultury” i niezależnego wydawnictwa NOWa oraz innych wydawnictw okolicznościowych na terenie Ziemi Kłodzkiej; uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, malowania na murach, organizator manifestacji, działacz kultury niezależnej, uczestnik zbiórek pieniędzy na działalność związkową i pomoc represjonowanym. 1983-1985 nauczyciel w SP nr 2. W 1985 i 1986 zwolniony z pracy, 31 VIII – 17 X 1985 aresztowany, skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 1985-1986 kierownik administracyjny w SP nr 3. 1985-1989 przewodniczący Koła Nauki Społecznej Kościoła terenowego oddziału w Kłodzku KIK Wałbrzych. 1987-1988 prowadził gospodarstwo rolne, współorganizator Mszy za Ojczyznę i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku. W 1988 współorganizator z Radą Prymasowską wyjazdów rolników na stypendia do Norwegii.

W IV 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” RI Ziemi Kłodzkiej tamże: członek Zarządu i sekretarz gminny. 1989-1990 właściciel Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Drewna w Kłodzku; przewodniczący KO Ziemi Kłodzkiej. 1990-1994 nauczyciel w SP nr 2, od 1994 nauczyciel w ZSZ w Kłodzku, członek KZ „S” tamże. 1995-1998 redaktor nacz. „Ziemi Kłodzkiej”. 1998-2002 członek Zarządu oraz od 2006 radny Miasta Kłodzka. 1998-2000 w AWS, od 2001 w PO. W 1999 rzecznik krajowy Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.

Agnieszka Klarman

Kłodzko, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry