Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwidziński Wojciech

Wojciech Józef Kwidziński, ur. 26 X 1963 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1989).

Od 1981 (jako uczeń Zespołu Szkół Metalowych w Gdańsku) współpraca z Ruchem Młodzieży Szkolnej Trójmiasta (m.in. z Grzegorzem Biereckim), uczestnik zjazdu założycielskiego Federacji Młodzieży Szkolnej w Warszawie.

Po 13 XII 1981 działalność w Solidarności Młodych. Od 1982 współorganizował kursy przygotowawcze na studia „Harward”. Od 1982 kolporter, w jego mieszkaniu punkt kolportażowy. 1987–1989 przew. NZS na PG, członek i sekretarz Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS Gdańsk, od 1988 autor art. w piśmie NZS PG „Polibuda” pod różnymi pseudonimami. 4–5 V 1988 współorganizator (z Ludwikiem Kromerem i Michałem Skwarło) strajku na PG, przew. KS. VIII 1988 członek Akademickiego Komitetu Solidarności popierającego strajkujących stoczniowców i portowców, skupiającego przedstawicieli wszystkich wyższych uczelni Trójmiasta. Organizator transparentów na strajk w Stoczni Gdańskiej. 1988–1989 członek KKK NZS, uczestnik III i IV Zjazdu NZS.

Od VII 1989 specjalista w Dziale Polityki Ekonomicznej Komisji Krajowej NSZZ „S” w Gdańsku. Od 1995 członek Komisji Międzyzakładowej Pracowników NSZZ „S”. Od 2000 prezes Zarządu Fundacji Promocji Solidarności. Od 1992 członek PCK, ratownik w Grupie Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

11 V 1988–18 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Inspiratorzy.

Krzysztof Filip|Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry