Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwiatosz Ireneusz

Ireneusz Kwiatosz, ur. 7 III 1952 w Jeleniej Górze. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka i Zarządzanie (1976).

1977-1991 analityk-kierownik działu w Fabryce Dywanów Kowary w Kowarach.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w FD Kowary, następnie przewodniczący KZ; delegat na WZD Regionu Jelenia Góra.

Po 13 XII 1981 ukrył pieniądze związkowe, odmówił przekazania majątku „S”, zatrzymany na 48 godzin, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, zwolniony 8 III 1982; działacz struktur podziemnych „S” w Jeleniej Górze i Lubaniu: 1982-1986 kolporter podziemnych wydawnictw, organizator zbiórek pieniędzy na pomoc rodzinom represjonowanych, w III 1982 przekazał na ten cel ukryte wcześniej pieniądze związkowe; wielokrotnie nękany rewizjami i przesłuchaniami, prewencyjnie zatrzymywany, szantażowany.

W 1989 członek Komitetu Obywatelskiego „S” w Kowarach; organizator spotkań przedwyborczych; w 1990 radny z listy KO, członek zarządu Rady Miasta Kowary; 1991-1997 sekretarz Gminy Kowary; 1998 radny z listy AWS, przewodniczący komisji budżetowej; 1997-1998 pracownik FD Kowary, po upadku fabryki 1998-2001 zatrudniony w MOPS i oświacie; 2001-2005 dyr. Zakładu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach; obecnie pracuje dorywczo za granicą jako kierowca.

 

Michał Orlicz

Kowary, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry