Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwiatkowski Paweł

Paweł Kwiatkowski, ur. 25 VII 1967 w Poznaniu. Ukończył II LO tamże (1986). Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Historycznego (1991).

1983–1986 członek komisji koordynującej Szkolnych Kół Oporu Społecznego. 1983–1987 kolporter pism podziemnych, m.in. „Głos SKOS-ów” oraz „Echo Dwójki”. 1983–1987 redaktor i wydawca „Głosu SKOS-ów”. 1983–1986 fotograf w Agencji Fotograficznej Solidarność Poznań. 1985–1987 redaktor i wydawca pisma „Echo Dwójki”. 1986–1989 kolporter pisma podziemnego „Podaj Dalej”.

1986–1989 członek NZS. 9 V 1988 członek Komitetu Strajkowego UAM. 11 V 1988–16 II 1989 członek Komitetu Rejestracyjnego NZS UAM.

1991–1992 radca/doradca ministra w Biurze Prasowym Rządu. 1993–1997 redaktor nacz. miesięcznika „Home & Market”. 1997–2000 prezes zarządu Quantum Corporate Communications. Od 2000 rzecznik prasowy/dyr. ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej SA.

Autor Niewiadomości. Rzecz o dziennikarzach (1995), Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej (2003), Tajemnice artystów i ich dzieł. Morto che parla (2012), Z czem do mnie przyszedłeś. Wspomnienie o Halinie Dutkiewiczowej 1923–2008 (2015). Publikacje m.in. w „Daytona Beach News Journal”, „Wprost”, „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym” oraz „Gazecie Bankowej”.

Piotr Szwochert

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry