Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwiatkowski Marian

Marian Kwiatkowski, ur. 8 I 1941 w Ignacowie k. Włodawy. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Brzezinach Śląskich (1960).

Jako uczeń protestował (odmowa zjazdu do kopalni) przeciw warunkom odbywania górniczych praktyk zawodowych i niskim stypendiom. 1960–1961 i 1963–1972 ślusarz, nast. magazynier i referent w kadrach PKP w Małaszewiczach k. Terespola, 1972–1973 bez zatrudnienia, 1973–1974 magazynier w Wojskowym Zarządzie Kwaterunkowo-Budowlanym Lublin Filia w Białej Podlaskiej, 1975–1999 magazynier, nast. st. specjalista ds. techn., kierownik techn. i kierownik zakładu w Centrali Nasiennej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Roślin i Nasiennictwa w Białej Podlaskiej.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. Komitetu Zakładowego w CN LPRiN.

14 XII 1981 organizator akcji ulotkowej tamże, wywieszanie list protestacyjnych. 1982–1989 członek TKZ, organizator transportu i kolportażu ulotek, książek (m.in. publikacji wyd. Myśl, Metrum, WS KOS), prasy podziemnej (m.in.: „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Tu Teraz”, „Wiadomości Podlaskie”, „Metrum”, „Gazeta Podlaska”, „»Solidarność« Ursus”) i in. materiałów, organizator akcji ulotkowych w Białej Podlaskiej, układania krzyży z kwiatów, składania wieńców, pielgrzymek do grobu ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, 1984–1989 współpracownik Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego (SKOS), współorganizator mszy za Ojczyznę i spotkań w kościele NMP w Białej Podlaskiej, 1985–1987 emisje (z Narcyzem Malinowskim) audycji Radia „S” Biała Podlaska, 1986–1988 sprowadzał z Warszawy i przerzucał na teren ZSRR wydawnictwa religijne i podziemne w jęz. białoruskim, ukraińskim i rosyjskim, drukowane w Kanadzie, 1986–1989 członek Tajnego Zarządu Oddziału „S” w Białej Podlaskiej, współpracownik „Gazety Podlaskiej” i organizator spotkań z działaczami opozycji i osobami ją wspierającymi (np. Jackiem Szymanderskim, ks. Stanisławem Małkowskim).

1989–1990 przew. KZ „S” w CN LPRiN, nast. przew. Komisji Oddziałowej „S” tamże, 1989 delegat na III WZD Regionu Mazowsze, współorganizator Wojewódzkiego KO tamże, założyciel Miejskich KO w Międzyrzecu Podlaskim i Radzyniu, koordynator przygotowań do wyborów 4 VI na szczeblu wojewódzkim. 1990 przew. KO w Białej Podlaskiej oraz Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dla pracowników b. SB w woj. bialskopodlaskim, członek komitetu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w wyborach prezydenckich. 1991 delegat na Kongres Założycielski UW. 1992–1993 pełnomocnik wojewódzki RdR. 1992–1994 delegat na IV i V KZD. 1999–2001 kierownik targowiska w Białej Podlaskiej, od 2001 na emeryturze.

2008 powołał Komitet Opracowania Działalności Oddziału „S” w Białej Podlaskiej i Oporu Społecznego w l. 1980–1990. 2010–2014 przew. Komisji Emerytów i Rencistów „S” tamże.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

28 XII 1981–7 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW/KW MO w Białej Podlaskiej w ramach SOR krypt. Nurek.

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry