Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwiatkowski Jan

Jan Kwiatkowski, ur. 8 I 1941 w Łochocinie k. Lipna. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek matematyka (1964), w 1972 doktorat, w 1982 habilitacja, od 1995 prof.

1964-1972 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMK, 1975-1985 twórca i szef grupy badawczej zajmującej się teorią ergodyczną i układami dynamicznymi, współpracownik uniwersytetów w Europie i USA.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 autor tekstów, współorganizator wraz z Janem Hanaszem produkcji (m.in. ukrywanie papieru, transport sprzętu poligraficznego) „Toruńskiego Informatora Solidarności”, do 1989 kolporter niezależnej prasy i wydawnictw na UMK; członek Diecezjalnego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom (Diecezjalny Ośrodek Charytatywno-Społeczny) przy parafii Wniebowstąpienia NMP. X 1982 – II 1983 przebywał w areszcie (wyrok z zawieszeniu); do 1985 organizator transportu „Toruńskiego Informatora Solidarności” do Francji, skąd trafiało do RWE. 1983-1986 prelegent (wykłady z najnowszej historii Polski) Wszechnicy Związkowej prowadzonej przez Andrzeja Sobkowiaka. 1984-1989 przechowywał w miejscu pracy archiwum toruńskiej „S”. W 1985 testował aparaturę do emisji telewizyjnych.

Od 1990 członek Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych, organizator międzynarodowych konferencji matematyków, popularyzator wiedzy matematycznej w TWP Warmii i Mazur.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1987), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), wyróżniony odznaką Zasłużony dla Kultury (2001).

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry