Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwiatkowski Andrzej

Andrzej Kwiatkowski, ur. 28 IV 1942 w Goszczycach Poświętnych k. Płońska, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1968).

III 1968 uczestnik manifestacji na UW oraz strajku okupacyjnego na Wydziale Prawa. 1968–1970 aplikacja radcowska, 1970–1975 prokurator w Prokuraturze Powiatowej w Grodzisku Mazowieckim, zwolnił się z pracy z przyczyn finansowych, 1 X 1975–1989 radca prawny w zakładach na terenie Grodziska Mazowieckiego (m.in. w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego), Milanówka (m.in. Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych Mifama), Błonia (m.in. spółdzielnia mieszkaniowa) i Żyrardowa (m.in. Żyrardowskie Zakłady Lniarskie, Stella).

Od IX 1980 w „S”, 1981 współorganizator Międzyzakładowego Porozumienia Organizacji Związkowych koordynującego działania wobec miejscowych władz oraz aktywność propagandową w okolicach Grodziska Mazowieckiego i Milanówka, od 16 X 1981 przew. zarządu NSZZ „S” Region Mazowsze Oddziału w Grodzisku Mazowieckim. od 1981 członek Społecznego Komitetu Budowy Szpitala Zachodniego.

Po 13 XII 1981 m.in. uczestnik akcji spacerowej na terenie Grodziska Mazowieckiego.

1989 współzałożyciel KO tamże, uczestnik kampanii informacyjnej (akcje ulotkowe) przed wyborami 4 VI, wiceprzew. komisji wyborczej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 tamże.

Po 1989 radca prawny w grodziskich i milanowskich zakładach pracy, m.in. w Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W l. 90 XX w. współzałożyciel Caritas przy kościele św. Anny w Grodzisku Mazowieckim oraz wolontariusz w Szpitalu Zachodnim. Od 2008 na emeryturze, radca prawny w GSM tamże.

Tadeusz Ruzikowski

Grodzisk Mazowiecki, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry