Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwiatkowski Andrzej

Andrzej Kwiatkowski, ur. 20 VI 1939 w Strzelnie. Absolwent Politechniki Gliwickiej.

Pracownik Huty im. gen. Karola Świerczewskiego w Zawadzkiem, mistrz nauki zawodu, następnie konstruktor. Członek PZPR, w XII 1970 wydalony za niewłaściwą postawę polityczną.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w Hucie; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, członek ZR.

13 XII 1981 internowany, zwolniony 30 IV 1982, następnie organizator działalności podziemnej w Hucie, m.in. akcji malowania na murach, druku i kolportażu ulotek i prasy podziemnej. 13 IX 1985 zatrzymany z ulotkami, aresztowany, 12 XI 1985 zwolniony; 28 XI 1985 sprawę umorzono. Od X 1986 członek jawnej Tymczasowej Rady Regionalnej „S” Śląska Opolskiego; inicjator powołania jawnej Tymczasowej KZ „S” przy Hucie (nieudanego). Stale inwigilowany.

Od VII 1988 na emigracji w RFN.

8 VIII 1985 lub 20 XII 1986 – 17 VIII 1988 rozpracowywany przez gr. V RUSW w Strzelcach Opolskich w ramach SOR krypt. Nieugięty.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Zawadzkie

Opcje strony

do góry