Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwiatkowska-Wyrwisz Elżbieta Krystyna

Elżbieta Krystyna Kwiatkowska-Wyrwisz, ur. 18 IV 1950 w Wałbrzychu. Ukończyła Studium Bibliotekarskie w Państwowym Ośrodku Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy we Wrocławiu (1972).

1970-1971 pracownik umysłowy w Miejskim Szpitalu nr 2 w Wałbrzychu; 1971-1981 bibliotekarz, następnie starszy bibliotekarz, kierowniczka Filii nr 5 w Miejskiej Bibliotece Publicznej (od 1975 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu).

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodnicząca KZ w WBP. W VI 1980 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk. Od IX 1981 pracownik etatowy MKZ, członek MKK Kultury w Wałbrzychu. 1981-1982 bibliotekarz-księgarz-archiwista w MKZ w Wałbrzychu.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, 19 XII 1981 zgłosiła się do KW MO w Wałbrzychu, przetrzymywana w AŚ w Wałbrzychu, 23 XII 1981 – 19 I 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, od 19 I 1982 w Gołdapi. Wielokrotnie szykanowana: pogróżki, rewizje osobiste, ograniczenie widzeń, karcer, rozmowy ostrzegawcze, 23 VII 1982 zwolniona. Utrzymywała kontakty z działaczami opozycji, kolporterka pism podziemnych, książek, kaset audio, taśm wideo; uczestniczka druku podziemnego pisma „Antykolaborant”. 1982-1984 bibliotekarz w magazynie czasopism w WBP w Wałbrzychu, 1984-1985 pracownik kulturalno-oświatowy w Wałbrzyskiej Wytwórni Sprzętu Sportowego Polsport. 14 III 1984 aresztowana w pracy, następnie zwolniona, 31 III 1984 na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu sąd cofnął uchylenie aresztu, do 27 VII 1984 ukrywała się, poszukiwana listem gończym, 27 VII 1984 objęta amnestią. W 1985 otrzymała zakaz wykonywania zawodu bibliotekarza. 4 XI 1985 ponownie aresztowana w pracy. 26 XI 1985 skazana na karę 1 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Inicjatorka i organizatorka Komitetu Obrony Praworządności im. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki w Wałbrzychu.

1986-1990 zatrudniona w Stacji Krwiodawstwa w Wałbrzychu; od 1 II 1990 starszy bibliotekarz w WBP w Wałbrzychu.

Odznaczona medalem Zawsze Solidarni Zawsze Solidarni „Zawsze Solidarni”, pismo wydawane 21 II–28 VI 1982 w Łodzi przez Ruch Samoobrony Solidarność; na winietach kolejnych nr. umieszczano za każdym razem inne motto; od nr. 4 w stopce informacja: „Biuletyn Publicystyczno-Informacyjny Ruchu Obrony Solidarności” (2005).

23 II – 27 III 1981 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS krypt. Odezwa; 29 VII 1982 – 24 VIII 1984 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Wałbrzychu w ramach KE/SOR krypt. Sowa; 24 VIII 1984 – 21 XII 1989 przez Wydz. III/V WUSW w Wałbrzychu w ramach KE/SOR krypt. Puchacz.

Sebastian Ligarski

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry