Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwieciński Marian

 

Marian Kwieciński, ur. 31 I 1940 w Leżajsku, zm. 29 VI 2005 w Lubaniu. Ukończył LO w Leżajsku (1959) i Państwowe Liceum Pedagogiczne w Legnicy (1964).

1966–1970 w PZPR.

1962–1967 nauczyciel SP nr 4 w Lubaniu, 1967–1969 st. inspektor ds. kadr i szkolenia w Rejonowym Inspektoracie PGR Lubań w Olszynie, 1969–1970 st. referent ds. obrotu towarów w Jeleniogórskich Zakładach Papierniczych Zakład Tektury w Jałowcu; 1970–1984 robotnik, palacz, pomocnik maszynisty, maszynista pojazdów trakcyjnych parowozów w Lokomotywowni Węzła PKP w Węglińcu.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, 1980–V 1981 członek MKZ Województwa Jeleniogórskiego. Od II 1981 członek Okręgowej Komisji Porozumiewawczej „S” Kolejarzy. V–VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego, od VI członek Prezydium ZR; IX/X delegat na I KZD, członek KK.

13 XII 1981 internowany, osadzony Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 23 XII 1981 zwolniony. 1984–1992 maszynista pojazdów trakcyjnych, konduktor, kierownik pociągu w Rejonowej Stacji PKP Lubań Śląski. 28 V 1984 sygnatariusz listu skierowanego do przew. Państwowej Komisji Wyborczej, zawierającego oświadczenie o zamiarze nieuczestniczenia w wyborach do rad narodowych, 17 XII 1984 oświadczenia do Prokuratury Wojewódzkiej w Jeleniej Górze ws. łamania praworządności i nadużywania władzy przez funkcjonariuszy SB. 1984–1989 działacz Lubańskiej Sekcji Ogólnospołecznej KIK w Jeleniej Górze.

17 II–XI 1989 członek TZR Jelenia Góra, IX 1989–X 1991 przew. KZ, IV–XII 1989 członek KO w Lubaniu, IV–VI 1989 współorganizator kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, od II 1990 Lubańskiego Klubu Obywatelskiego, IV–V 1990 współorganizator kampanii wyborczej do samorządu. XI 1989–III 1990 delegat na II WZD Regionu Jeleniogórskiego, 1990–1991 delegat na KZD. 1992–1998 kierownik pociągu, kierownik drużyn konduktorskich, nast. ponownie kierownik pociągu w Węźle PKP w Węglińcu; 1994–1998 radny Rady Miasta Lubania z listy LKO, członek zarządu, od 1998 na emeryturze.

18 X 1975–20 XII 1989 zarejestrowany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Jeleniej Górze jako TW ps. Ala.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Region Jelenia Góra, Lubań, Jelenia Góra, Węgliniec

Opcje strony

do góry