Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwieciński Tadeusz Maciej

Tadeusz Maciej Kwieciński, ur. 1 I 1935 w Lublinie, zm. 20 VII 1999 w Gorzowie Wlkp. Ukończył Liceum Przemysłu Chemicznego w Lublinie (1952).

1952-1954 pracownik Szybowcowych Zakładów Doświadczalnych w Bielsku-Białej, w 1954 Zakładów Włókien Sztucznych Stilon w Gorzowie Wlkp., XII 1955 – IV 1958 zasadnicza służba wojskowa, 1958-1991 ponownie pracownik ZWS Stilon (później Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex-Stilon).

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w Stilonie, następnie KZ; w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Gorzowskiego, członek ZR.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku w Stilonie; od VII 1982 członek tajnej Tymczasowej Komisji Zakładowej „S” w Stilonie; od VI 1982 współorganizator kolportażu na terenie zakładu pisma podziemnej RKW Regionu Gorzowskiego „Feniks”, od IX 1982 pisma TKZ „Solidarność Stilonowska”; 7 XII 1982 aresztowany (z Janem Brojeckim, Jurem Józefowskim, Zbigniewem Polakiem, Kazimierzem Czerniawskim, Andrzejem Przesmyckim, Anielą Kordek, Bogumiłą Czerniawską, Czesławą Pietraszko, Henrykiem Cieślakiem), oskarżony o nielegalną działalność związkową i rozpowszechnianie podziemnych wydawnictw, 24 III 1983 zwolniony, 16 V 1983 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. Po wyjściu kontynuował działalność w TKZ w Stilonie; współpracownik RKW (w kontakcie m.in. z Edwardem Borowskim, Stefanią Hejmanowską, Stanisławem Żytkowskim, Bronisławem Żurawieckim); od 1983 Diecezjalnego Komitetu Pomocy Osobom Represjonowanym (we współpracy m.in. z Grażyną Pytlak, Teresą Klimek, ks. Piotrem Sadownikiem, o. Arkadiuszem Cegiełką).

W IV 1989 współorganizator struktur „S” w Stilonie, następnie członek KZ. Od 1991 na emeryturze.

25 V 1983 – 23 IV 1988 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach KE krypt. Wiodący.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry