Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwiek Piotr

Piotr Kwiek, ur. 20 XI 1949 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Fizyki (1973), doktorat (1979), habilitacja (1986), prof. zw. (1999).

1973 asystent, stażysta na UAM, 1973–1992 pracownik naukowo-dydaktyczny w Laboratorium Akustyki i Spektroskopii Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Gdańskiego. III 1968 uczestnik wieców studenckich w Poznaniu.

VIII 1980 członek delegacji wydziałowej UG do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 w „S”, członek KZ UG.

14–15 XII 1981 współorganizator strajku na swoim wydz. 1982 ukrywał w mieszkaniu Eugeniusza Szumiejkę. 1983–1987 współpracownik TKK (m.in. Jacka Merkla i Jana Krzysztofa Bieleckiego), odpowiedzialny za odbiór transportów ze Szwecji organizowanych przez Biuro „S” w Brukseli, konstruktor (z Henrykiem Bildziukiem, E. Szumiejką i Janem Hanaszem) prototypu nadajnika telewizyjnego, mającego funkcjonować jako tv „S”, udoskonalanie metod gromadzenia danych i komunikacji z Biurem „S” w Brukseli. V 1988 uczestnik strajku na UG.

1992–1999 i od 2002 prof. w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UG, 2002–2008 wicedyr. IFD UG, 2005–2008 członek Senatu UG. 1975–1986 członek Klubu Wysokogórskiego w Toruniu i Gdańsku.

Autor ok. 100 publikacji naukowych z zakresu akustooptyki.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry