Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwiek Piotr

Piotr Kwiek, ur. 20 XI 1949 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Fizyki (1973), w 1979 doktorat, w 1986 habilitacja, w 1999 prof. zw.

W 1973 asystent, stażysta na UAM, 1973-1992 pracownik naukowo-dydaktyczny w Laboratorium Akustyki i Spektroskopii Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W III 1968 uczestnik wieców studenckich w Poznaniu.

W VIII 1980 członek delegacji wydziałowej UG do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 w „S”; członek KZ UG.

14-15 XII 1981 współorganizator strajku na swoim wydz. W 1982 ukrywał w mieszkaniu Eugeniusza Szumiejkę. 1983-1987 współpracownik TKK (m.in. Jacka Merkla i Jana Krzysztofa Bieleckiego), odpowiedzialny za odbiór transportów ze Szwecji organizowanych przez Biuro „S” w Brukseli, skonstruował (we współpracy z Henrykiem Bildziukiem, E. Szumiejką i prof. Janem Hanaszem) prototyp nadajnika telewizyjnego, mającego funkcjonować jako telewizja „S”, pracował również (wraz z Jerzym Milewskim) nad pamięcią holograficzną do gromadzenia danych „S” oraz nad skutecznymi sposobami komunikacji z Biurem „S” w Brukseli. W V 1988 uczestnik strajku na UG, pozbawiony prawa nauczania.

1992-1999 i od 2002 prof. w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UG, 2002-2008 wicedyr. IFD UG, 2005-2008 członek Senatu UG. 1975-1986 członek Klubu Wysokogórskiego w Toruniu i Gdańsku.

Autor ok. 100 publikacji naukowych z zakresu akustooptyki.

Odznaczony Brązowym Medalem za Urządzenie do Fotodynamicznej Diagnostyki i Terapii Nowotworów (2003), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006).

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry