Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwinta Tomasz

Tomasz Kwinta, ur. 8 XII 1945 w Opatówku k. Kalisza. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1973).

1966-1969 nauczyciel w SP nr 15 w Kaliszu, 1969-1984 w ZSZ przy WSK Kalisz. 1978-1982 w PZPR (w 1981 odmówił uczestnictwa w pochodzie 1 V i zebraniu przedwyborczym, w I 1982 oddał legitymację).

1984-1989 nauczyciel w ZSZ nr 2 w Kaliszu; 1 IX 1984 zwolniony z pracy jako „niegwarantujący socjalistycznego wychowania młodzieży”, nawiązał kontakt z o. Stefanem Dzierżkiem (za pośrednictwem Teresy Jaczynowskiej-Grzeluszka i Anny Binder); w XII 1984 przywrócony w wyniku przeprowadzonej w szkole inspekcji (dzięki pomocy Anny Piwońskiej) oraz nadaniu w Radiu Wolna Europa (dzięki kontaktom Antoniego Pietkiewicza, z którym skontaktował go Mirosław Bartkowiak z WSK) komunikatu: „W najstarszym mieście w Polsce za poglądy został zwolniony nauczyciel”; w czasie zwolnienia wspierany materialnie przez Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy kościele oo. jezuitów. 1984-1989 uczestnik Mszy za ojczyznę w kościele oo. jezuitów.

1989-1990 przewodniczący KZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kaliszu (oddelegowany do pracy w związku), od 1990 delegat na WZD Regionu Wielkopolska Południowa. 1990-1991 dyr. Wydz. Infrastruktury Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, od 1991 dyr. ZSZ nr 2 (obecnie Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Jana Bytnara Rudego). Od 1990 w Stronnictwie Pracy, następnie w AWS. Prezes Klubu Historycznego im. Stefana Grota-Roweckiego w Kaliszu. Członek „S” w Kole Szkolnym przy ZSG-H w Kaliszu.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry