Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lachowski Krzysztof

Krzysztof Lachowski, ur. 30 IV 1957 w Pulszach k. Bielska Podlaskiego. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (1981).

W 1976 wraz z Waldemarem Majem, Teodorem Klincewiczem i Wiktorem Karpińskim przepisywał na maszynie i kolportował w akademiku „Komunikaty KOR”; z inicjatywy T. Klincewicza uczestniczył w drukowaniu w swoim pokoju w akademiku „Robotnika”, następnie w jego kolportażu; współorganizator cyklu spotkań z ludźmi opozycji, uczestnik akcji plakatowych w Warszawie, współpracownik Latającej biblioteki; odpowiedzialny za skład „Zapisu”, „Biuletynu Informacyjnego KOR”; od 1978 z W. Majem, Krzysztofem Gajewskim, T. Klincewiczem, W. Karpińskim współredaktor gazetki ściennej studentów PW „Sto razy głową w mur”; w III 1979 sygnatariusz listu otwartego do władz PRL w sprawie rozbijania wykładów TKN przez bojówki; inwigilowany przez SB. Podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski współtwórca transparentu „Studenci Politechniki z radością witają Namiestnika Chrystusa”, wywieszonego 2 VI 1979 na trasie przejazdu Papieża w Warszawie; transparentu „Jesteście nadzieją świata, nadzieją Kościoła, moją nadzieją – Jan Paweł II” wywieszonego 1 VI 1979 na budynku DS „Mikrus”. Organizator spotkań ze Stefanem Bratkowskim, Kazimierzem Wóycickim i innymi, zbierał podpisy w sprawie dostępu Kościoła do mediów; w X 1979 kolporter ulotek w sprawie głodówki KSS KOR w kościele św. Krzyża w Warszawie; inicjator i sygnatariusz protestu w sprawie zatrzymania i pobicia działaczy krakowskiego SKS 22 X 1979 przed ośrodkiem kultury czechosłowackiej. W II 1980 w pokoju akademika, gdzie z W. Karpińskim, T. Klincewiczem i Ryszardem Sameckim drukował „Robotnika”, SB przeprowadziła rewizję, likwidując drukarnię; następnego dnia podczas przesłuchania pobity przez funkcjonariuszy SB, którzy polewali mu głowę gorącą wodą, straszyli porażeniem prądem, bili jego głową o ścianę, wkładali zapałki do uszu; oświadczenie w sprawie pobicia wydał KSS KOR, w III 1980 K. Lachowski wystosował pisemny protest do sejmowej Komisji Wymiaru Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

We IX 1980 wraz z W. Karpińskim, Andrzejem Miączem i Zbigniewem Hennelem członek KZ NZS, członek Rady Koordynacyjnej NSZ PW, następnie Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS; redaktor, autor tekstów do „Biuletynu NZS”; w związku z pisaniem pracy magisterskiej, ukończeniem studiów wycofał się z działalności w NZS. IX 1981 – 1982 operator elektronicznych maszyn cyfrowych w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, działacz zakładowej „S”; 10 XI 1981 organizator spotkania z Józefem Kuśmierkiem w FPU, 12 XII 1981 koncertu Jana Krzysztofa Kelusa.

14 XII 1981 przeniósł do kościoła Wniebowzięcia NMP sztandar zakładowej „S”; nieustannie inwigilowany, zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB; 21 I 1982 zwolniony dyscyplinarnie z pracy za noszenie znaczka „S” na terenie zakładu i inspirowanie protestów wśród załogi, do 1 IX 1982 bezrobotny. Zatrudniony w ramach Funduszu Aktywizacji Zawodowej w zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Budowlanych, następnie w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, w firmach komputerowych; od 1995 pracownik Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Autor książki ''Figurant. Dokumenty Służby Bezpieczeństwa. Sprawa operacyjnego rozpracowania 25723 – kryptonim „Ptak”, teczka z lat 1979-1982'' (Białystok 2005).

7 VII 1979 – 30 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO/Wydz. V KW MO w Białymstoku w ramach SOR krypt. Ptak.

 

Tomasz Danilecki

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry