Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lachowski Krzysztof

Krzysztof Lachowski, ur. 30 IV 1957 w Pulszach k. Bielska Podlaskiego. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (1981).

1976 (z Waldemarem Majem, Teodorem Klincewiczem i Wiktorem Karpińskim) przepisywał na maszynie i kolportował w akademiku Mikrus „Komunikat” KOR; drukarz i kolporter niezależnego „Robotnika”, współorganizator cyklu spotkań z ludźmi opozycji, uczestnik akcji plakatowych w Warszawie, współpracownik Latającej Biblioteki i niezależnego wydawnictwa NOWa, składacz niezależnego pisma „Zapis” i „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR; od 1978 (z W. Majem, Krzysztofem Gajewskim, T. Klincewiczem, W. Karpińskim) współredaktor gazetki ściennej studentów Politechniki Warszawskiej „Sto razy głową w mur”; w III 1979 sygnatariusz listu otwartego do władz PRL ws. rozbijania przez bojówki wykładów TKN. X 1979 kolporter ulotek ws. głodówki w kościele św. Krzyża w Warszawie; 22 X 1979 inicjator i sygnatariusz protestu ws. zatrzymania i pobicia działaczy SKS w Krakowie przed Ośrodkiem Kultury Czechosłowackiej w Warszawie. II 1980 podczas przesłuchania pobity i zastraszany przez funkcjonariuszy SB.

Od IX 1980 w NZS; członek Rady Koordynacyjnej NZS PW, nast. Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS; redaktor, autor tekstów w „Biuletynie NZS”. III 1981 w zw. z ukończeniem studiów wycofał się z działalności w NZS. 1981–1982 operator elektronicznych maszyn cyfrowych w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, członek „S”.

14 XII 1981 uniemożliwił konfiskatę sztandaru zakładowej „S” i zorganizował jego przeniesienie do kościoła Wniebowzięcia NMP w Białymstoku, zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. 21 I 1982 zwolniony dyscyplinarnie z pracy za noszenie znaczka „S” i inspirowanie protestów wśród załogi. VII 1982 programista w Warszawskim Przedsiębiorstwie Informatyki Przemysłu Budowlanego Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Budowlanych Zakładzie Obliczeniowym ETOB w Białymstoku, IX 1982–1987 w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej tamże, 1987–1994 w różnych firmach komputerowych.

Od 1995 informatyk w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, od 2008 dyr. Departamentu Informatyki tamże.

Autor książki Figurant. Dokumenty Służby Bezpieczeństwa. Sprawa operacyjnego rozpracowania 25723 – kryptonim „Ptak”, teczka z lat 1979–1982 (2005).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

7 VII 1979 – 30 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO/Wydz. V KW MO w Białymstoku w ramach KE/SOR krypt. Ptak.

 

Tomasz Danilecki

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry