Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lachowicz Jerzy Teodor

Jerzy Teodor Lachowicz, ur. 23 X 1918 w Krakowie, zm. 15 VIII 1996 w Jeleniej Górze. Ukończył III Państwowe Gimnazjum Klasyczne im. Jana III Sobieskiego w Krakowie (1936), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego tamże, kierunek prawo (1951).

1936-1938 student prawa UJ. 1945-1951 student UJ. 

Od l. 50. członek Związku Prawników Polskich.

Od 1951 w Jeleniej Górze: radca prawny w zakładach pracy Kotliny Jeleniogórskiej m.in. Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Siedlęcinie, 1977 - III 1990 Zjednoczonych Hutach Szkła Gospodarczego i Technicznego Vitropol w Sosnowcu-Huta Szkła Kryształowego Julia/HSK Julia w Szklarskiej Porębie.

14 X 1980 oddelegowany przez Zarząd Wojewódzki ZPP w Jeleniej Górze do udzielania pomocy prawnej MKZ Województwa Jeleniogórskiego, od X 1980 doradca prawny MKZ Województwa Jeleniogórskiego/ZR Jelenia Góra. Od pocz. 1981 w „S”. I-II 1981 podczas strajku w Klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze doradca MKS tamże/Połączonego KS Dolny Śląsk, uczestnik negocjacji z komisjami rządowymi. Od 12 III 1981 członek Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Jeleniej Górze. V-VI 1981 delegat na I WZD Regionu Jeleniogórskiego.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze i Darłówku, 9 III 1982 zwolniony. 1982-1989 współpracownik podziemnej „S”, obrońca ws. karno-administracyjnych, doradca: 1983-1986 działaczy podziemnej TKK Regionu Jelenia Góra, 1986-1989 Tymczasowej Rady „S” Region Jelenia Góra, II 1989 – 1990 TZR/ZR Jeleniogórskiego. Od ok. 1983 na emeryturze.

14 IV 1989 - 1992 przew. Wojewódzkiego KO „S”/WKO w Jeleniej Górze. III 1990-1995 radca prawny (pół etatu) w Urzędzie Wojewódzkim w Jeleniej Górze (doradca wojewody Jerzego Nalichowskiego). 1992-1996 współzałożyciel, naczelnik Biura Obsługi Roszczeń b. Pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu w Jeleniej Górze-Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie.

Do 21 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Lis.

Łukasz Sołtysik

Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony

do góry