Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lachowicz Bronisław

Bronisław Lachowicz, ur. 23 III 1936 w Kłodnie Wielkim (woj. lwowskie, obecnie Ukraina); absolwent Wieczorowego Studium Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1978).

Do 1981 w PZPR. 1964-1985 nauczyciel chemii w LO w Rawiczu.

Od X 1980 w „S”, przewodniczący KZ w LO w Rawiczu, następnie przewodniczący MKZ „S” tamże, delegat na I WZD Regionu Leszno, ZR członek, następnie wiceprzewodniczący.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., zwolniony 29 XII 1981 w związku ze śmiertelną chorobą żony. W 1982 zwolniony z pracy, przywrócony we IX 1983 (po 7 rozprawach przed sądem pracy), w 1985 ponownie zwolniony. 1983-1990 kolporter wydawnictw podziemnych, od 1988 członek TZR „S” w Lesznie, 1988-1990 współpracownik pisma „Solidarność Leszczyńska”.

W 1989 członek KO „S” w Rawiczu. 1990-1994 burmistrz Miasta Rawicza, w 1991 założyciel i pierwszy przewodniczący (do 2003) Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski; od 1994 na emeryturze, 1994-1998 wiceprzewodniczący Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich, 1999-2003 przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, od IX 2006 p.o. burmistrz Miasta i Gminy Osieczna. Od 1997 członek Akcji Katolickiej w Rawiczu, od 2003 wiceprzewodniczący Akcji Katolickiej w Lesznie przy parafii św. Jana Chrzciciela, inicjator m.in. akcji Korepetycje za darmo. 1996-2001 współzałożyciel i członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu. Od 1995 w BBWR, 1997-2001 SKL, od 2001 PO; od 2004 wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego Grodzkiego PO w Lesznie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1991), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1992).

1980-1981 rozpracowywany przez KW MO w Lesznie w ramach SO krypt. Pajęczyna; 1981-1988 przez KW MO/WUSW w Lesznie ramach SOS/SOR krypt. Wrażliwy.

 

Waldemar Handke

Rawicz, Region Leszno

Opcje strony

do góry