Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lach Mieczysław

Mieczysław Lach, ur. 11 IX 1949 w Krzczonowie w pow. lubelskim, 1959–1961 członek ZHP, 1967–1969 przew. ZMW tamże, 1969–1972 kandydat na członka PZPR. 1967–1969 księgowy w Fabryce Wyrobów Nożowniczych Gerlach w Drzewicy. Absolwent Pomaturalnego Studium Technicznego (1971). 1972–1974 inspektor ds. pomiaru urządzeń rolnych w Powiatowym Biurze Geodezji w Opocznie, 1974–1975 w Urzędzie Gminy tamże, 1975 w Kopalni Piasku Kwarcowego Grudzeń Las w powiecie opoczyńskim, 1975–1994 pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolnego w Opocznie.

IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S” w PBR tamże, od XII/I 1981 wiceprzew. KZ tamże, VI 1981 delegat na I WZD woj. piotrkowskiego, od VI 1981 przew. ZR, członek KKP, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK. 13–15 XII 1981 w ukryciu w Tomaszowie Mazowieckim. 15 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. 12 II 1982 zwolniony. Sygnatariusz apelu członków ZR o przestrzeganie przepisów stanu wojennego opublikowanego w prasie 21 XII 1981. 1982 tymczasowo zwolniony z pracy, nast. przywrócony na niższe stanowisko.

1982–1989 kontakty z podziemnymi strukturami „S” z terenu Opoczna, Tomaszowa Mazowieckiego, Piotrkowa Trybunalskiego. 1986 inicjator i redaktor podziemnego pisma „Orzeł Wolności” we współpracy m.in. z Marianem Goździkiem (druk). 1986–1987 członek Tymczasowego ZR „S” Ziemi Piotrkowskiej z terenu Opoczna, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego, 1987–1988 członek TR „S” Ziemi Piotrkowskiej.

1990–1992 burmistrz Opoczna, 1995–2000 własna działalność gospodarcza, 2000–2014 bezrobotny, od 2014 na emeryturze.

1980–1986 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim/Sek. V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w ramach SO krypt. Włókniarz; 1981–1985 przez Wydz. III-A/V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. w ramach SO krypt. Odnowiciele; 1981–1989 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim /Gr. VI RUSW w Opocznie w ramach SOS/KE krypt. Leski; 1984–1986 Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w ramach SOS krypt. Grupa; 1985–1987 Sek. V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim. w ramach SOS krypt. Koncepcja; 1986 przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim ramach SOS krypt. Orzeł; 1986–1989 przez Gr. V RUSW w Opocznie w ramach w KE krypt. Mistrz; 1989 przez Gr. V RUSW tamże w ramach SOR krypt. Budowa.

Milena Przybysz-Gralewska

Opoczno, Region Ziemia Piotrkowska

Opcje strony

do góry