Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lach Krystyna

Krystyna Lach, ur. 16 I 1950 w Przemyślu. Wykształcenie średnie ekonomiczne.

W l. 70. zatrudniona w Zakładach Płyt Pilśniowych w Przemyślu.

Od IX 1980 w „S”, od XII 1980 przewodnicząca KZ „S” w Zakładach Płyt Pilśniowych w Przemyślu.

13 XII 1981 – 20 I 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Nisku, 21 I – 17 VII 1982 w Gołdapi. Po wyjściu aktywna uczestniczka manifestacji, akcji i spotkań organizowanych przez RKW oraz Duszpasterstwo Ludzi Pracy Duszpasterstwo Ludzi Pracy Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii św. Józefa w Częstochowie, powstało w 1985. Organizatorem i duszpasterzem był proboszcz ks. Zenon Raczyński, który od XI 1984 w każdą drugą niedzielę miesiąca odprawiał Msze za Ojczyznę i wygłaszał patriotyczne kazania. w Przemyślu. Od połowy 1983 współpracowała jako korespondent i kolporter w Przemyślu z Agencją Informacyjną „S”, od jesieni 1984 z Krajową Agencją Terenową (struktury utworzone przez Joannę Wierzbicką-Rusiecką z Warszawy).

Od 1985 na emigracji w USA.

11 VIII 1982 – 30 X 1989 rozpracowywana przez Wydz. V/VI KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach KE.

 

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl

Opcje strony

do góry