Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Landowski Ryszard

Ryszard Landowski, ur. 4 II 1952 w Maksie k. Kartuz, zm. 10 I 2011 w Fargo (USA). Ukończył ZSZ dla Pracujących w Kartuzach (1971).

1971–1974 monter samochodowy w Oddziale Remontowym Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gdańsku, 1974–1975 w PKS Oddział w Kartuzach, 1975–1977 praca w gospodarstwie rodziców w Maksie, 1977–1978 kierowca w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, 1978–XII 1981 mechanik samochodowy w Zakładzie Autobusowym Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego tamże.

VIII 1980 współorganizator strajku w ZA WPK tamże, członek KS, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. od XII 1980 wiceprzew. KZ.

17 XII 1981 zwolniony z pracy za próbę zorganizowania strajku. 3–5 II 1982 z Wiesławem Talaśką i Zdzisławem Zawadzkim druk m.in. ok. 400 ulotek pt. ZOMO bijące serce Partii i kolportaż na terenie Gdańska. 5 II 1982 zatrzymany, 6 II 1982 aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku. 24 IV 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 4 lata i 6 mies. pozbawienia wolności. Od 10 V 1982 w ZK w Potulicach, od 26 V 1982 w AŚ w Gdańsku, od 3 VI 1982 ponownie w ZK w Potulicach, od 2 XI 1982 w AŚ w Gdańsku, od 22 XI 1982 w ZK w Potulicach. 16 XII 1982 przerwa w odbywaniu kary na 2 miesiące udzielona przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. 22 II 1983 powrót do ZK w Potulicach. Od 26 III 1983 w AŚ w Gdańsku, 25 IV 1983 wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpatrzenia postępowania o ułaskawienie, 27 IV 1983 zwolniony z aresztu na mocy aktu łaski Rady Państwa.

Od XII 1983 na emigracji w USA. V 1984–I 2011 konserwator na Minnesota State University.

19 II–28 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Karawan.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry