Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Landowski Ryszard

Ryszard Landowski, ur. 4 II 1952 w Maksie k. Kartuz, zm. 10 I 2011 w Fargo (USA). Ukończył ZSZ dla Pracujących w Kartuzach (1971).

1971-1974 monter samochodowy w Oddziale Remontowym PKS w Gdańsku, 1974-1975 w PKS w Kartuzach, 1975-1977 pracował w gospodarstwie rodziców w Maksie, 1977-1978 kierowca w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, 1978 – XII 1981 mechanik samochodowy w Zakładzie Autobusowym w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Gdańsku.

W VIII 1980 współorganizator strajku w ZA WPK w Gdańsku, członek KS, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ.

17 XII 1981 zwolniony z pracy. 3-5 II 1982 wraz z Wiesławem Talaśką i Zdzisławem Zawadzkim wydrukował i kolportował w Gdańsku, m.in. w bazie autobusowej WPK przy ul. Karola Marksa, ulotki pt. „ZOMO bijące serce Partii”, 6 II 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 24 IV 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 4,5 roku więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach, od 21 XII 1982 2-mies. przerwa w odbywaniu kary, od 25 IV 1983 wstrzymanie wykonania kary w związku z postępowaniem ułaskawieniowym, 8 VI 1983 objęty aktem łaski Rady Państwa.

Od XII 1983 na emigracji w USA (Moorhead, Minnesota). V 1984 – I 2011 konserwator na Minnesota State University.

19 II – 28 IV 1982 rozpracowywany przez Wydział III A KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Karawan, nr rejestracyjny 42627.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry