Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Langa Krystyna

Krystyna Langa, ur. 8 III 1953 w Stawiszynie k. Kalisza. Ukończyła LO dla Pracujących w Kaliszu (1972).

1973-1981 pracownik administracji, następnie kierownik Działu Kadr w Wojewódzkim Zarządzie Dróg Lokalnych Zakład Produkcji Pomocniczej w Kaliszu.

Od X 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzewodnicząca KZ; delegat na I WZD Województwa Kaliskiego, od VIII 1981 oddelegowana do pracy w ZR Wielkopolska Płd., koordynator sekcji zawodowych.

14 XII 1981 członek grupy, która przeniosła dokumenty i pieniądze ZR z jego siedziby do klasztoru oo. jezuitów w Kaliszu; do 13 I 1982 w ukryciu. Od I 1982 zatrudniona w Zarządzie Transportu i Maszyn Drogowych. Od 1982 kolporterka ulotek i prasy podziemnej, m.in. „Społeczeństwu do przemyślenia”, „Biuletynu Informacyjnego TKK”, „Magazynu Polski Walczącej”, Tygodnika Mazowsze”, odbierała literaturę ze skrzynki kontaktowej w krużgankach kościoła oo. franciszkanów; 1982-1988 działaczka TKZ w WZDL (we współpracy z Andrzejem Kowalskim, Stanisławem Chabierskim, Zbigniewem Pawłowskim, Stanisławem Nogajem i Pawłem Dulasem), 1982-1984 podziemnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Płd. (we współpracy z Marią Jaśkiewicz, Andrzejem i Małgorzatą Węgrzyn, Teresą Węgrzyn, Bogusławem Śliwą, Antonim Pietkiewiczem, Markiem Pawlakiem). 1981-1983 współpracowniczka Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy klasztorze oo. jezuitów (dostarczała żywność, odzież i pieniądze). 1982-1983 wzywana na przesłuchania, rewizje w domu i miejscu pracy. Od X 1982 uczestniczka Mszy za Ojczyznę organizowanych 13 dnia każdego miesiąca w klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu. W 1985 w grupie Solidarności Walczącej w Kaliszu (we współpracy z Elżbietą Kubasik, Jackiem Jakubowskim, Lucyną Prylińską, Elżbietą Kramarską, Małgorzatą Piotrowską, Małgorzatą Wlazło), zajmowała się kolportażem wydawnictw SW. W IV 1985 w trakcie rewizji SB znalazła u niej podziemne wydawnictwa, następnie zatrzymana na 48 godz., przesłuchiwana na komendzie MO w Kaliszu oraz w prokuraturze w Ostrowie, prokuratura wojewódzka wszczęła wobec niej śledztwo, które zostało umorzone.

W 1989 współorganizatorka reaktywowanych struktur „S” w ZTiMD; 1990-2002 przewodnicząca, następnie wiceprzewodnicząca KZ w Okręgowej Spółdzielni Transportu i Maszyn Drogowych. Od 2002 (w związku z likwidacją zakładu) na świadczeniach przedemerytalnych, od 2008 na emeryturze.

I 1985 – X 1985 rozpracowywana w ramach SOR krypt. Waleczni.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry