Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Langer Jerzy

Jerzy Langer, ur. 16 II 1948 w Szczawnie-Zdroju k. Wałbrzycha. Absolwent Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Cieplicach-Zdroju (1965), mistrz betoniarz (1975).

1965-1966 betoniarz-zbrojarz w Jeleniogórskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego w Jeleniej Górze, 1966-1968 monter sieci napowietrznych w Telekomunikacji Polskiej w Wałbrzychu, 1968-1983 betoniarz w Wytwórni Elementów Prefabrykowanych Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. 

26-31 VIII 1980 uczestnik strajku w WEP WPB, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ.

13 XII 1981 – I 1982 organizator na terenie zakładu akcji ulotkowych, zbierania podpisów pod petycją do Rady Państwa o uwolnienie internowanych i uwięzionych; w 1982 współorganizator akcji pomocy dla internowanych w Wałbrzychu, I 1982 – XI 1983 zbierał składki na pomoc dla represjonowanych. I 1982 – III 1983 członek Tajnej Komisji Międzyzakładowej „S”, III 1983 – II 1988 Tymczasowej Komisji Oddziału „S” Województwa Wałbrzyskiego. 1982-1984 drukarz „Niezależnego Słowa”, 1983-1984 „Informatora Wałbrzyskiego”; 1982-1989 organizator i koordynator sieci kolportażu w Wałbrzychu (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Informator Górniczy”, „Informator Wałbrzyski”, „Niezależne Słowo”, „Antykolaborant”). 9 V i 31 VIII 1982, 1 V 1983, 4 XII 1988 współorganizator manifestacji w Wałbrzychu. 19 XII 1983 zatrzymany, 21 XII 1983 aresztowany, przetrzymywany w WUSW w Wałbrzychu, następnie w AŚ w Świdnicy, w VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii, śledztwo umorzono; 3 IX 1985 ponownie aresztowany, przetrzymywany w WUSW w Wałbrzychu, następnie w AŚ w Świdnicy, 24 XII 1985 sądzony przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, zwolniony, 3 I 1986 ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Świdnicy, 27 II 1986  wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu skazany na karę 6 mies. pozbawienia wolności, na początku III 1986 zwolniony. 1984-1989 współorganizator pielgrzymek do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie i na Jasną Górę, koncertów, spektakli i wykładów w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu, od 1986 Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i KIK tamże, 1986-1988 słuchacz Archidiecezjalnego Studium Chrześcijańsko-Społecznego w kościele św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.  1986-1989 pracownik wysokościowy w Zakładzie Usług Wysokościowych Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego przy Klubie Sportowym Górnik w Wałbrzychu. 1987-1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” w Wałbrzychu i współpracownik KIiP NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk we Wrocławiu, XII 1987 – 1989 z Mieczysławem Tarnowskim (reprezentanci woj. wałbrzyskiego) współzałożyciel i członek RKW Dolny Śląsk; XII 1988 – 1989 współorganizator i wiceprzewodniczący RKW Województwa Wałbrzyskiego. 1988-1989 uczestnik regionalnych i lokalnych spotkań opozycjonistów (Wrocław, Wałbrzych, Świdnica, Kłodzko, Bielawa, Nowa Ruda).

W III 1989 współzałożyciel, członek KO przy M. Tarnowskim, od 23 IV 1989 członek Wałbrzyskiego KO. 1990-1995 członek Prezydium ZR Dolny Śląsk, w 1995 członek ZR Dolny Śląsk, od 1990 delegat na kolejne WZD Regionu Dolny Śląsk oraz na KZD, członek KK, od 1992 przedstawiciel „S” w Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP, od 2006 wiceprzewodniczący, od 1994 przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej „S”, 1995-1998 członek Prezydium KK, od 1998 z-ca przewodniczącego KK, od 2004 wiceprezes Zarządu Fundacji Centrum Solidarności w Gdańsku, od 2008 członek Rady Europejskiego Centrum Solidarności tamże. W 2008 członek założyciel Stowarzyszenia Instytut Jana Pawła II w Wałbrzychu. Od 2014 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2022).

11 XI 1983 – 3 III 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR krypt. Jurek, Brodacz; przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR krypt. Struktura.

 

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry