Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Laska Janusz

Janusz Laska, ur. 1 V 1960 w Kłodzku. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek geologia (1986).

Od jesieni 1980 członek NZS. 17 XII 1981 – 2 II 1982 redaktor wrocławskiego podziemnego pisma „Reżimówka”, od VI 1982 współpracownik pisma „CDN” m.in. autor, XI 1982 – VI 1984 redaktor „Gazety Dźwiękowej”, IX 1984 – 1988 współzałożyciel, redaktor „Solidarności Dolnego Śląska”, od 1984 założyciel, koordynator Centrum Informacyjnego SDŚ: zbierano informacje, publikowano serwis informacyjny, wymieniano wydawnictwa podziemne z 40 miastami; koordynator pracy 2 drukarń offsetowych we Wrocławiu, kilkunastu białkowych i 2 sitodrukowych (wydających m.in. znaczki poczt podziemnych, kalendarze, karty); 6 III 1984 aresztowany, pobity w DUSW przy ul. Gottwalda we Wrocławiu, po 10 tyg. zwolniony za poręczeniem władz uczelni, sprawę umorzono na mocy amnestii. 1984-1989 redaktor naczelny podziemnego wydawnictwa Vist i Akademii Sztuk Wszelakich; współpracownik wydawnictwa Constans oraz Ruchu Społecznego Solidarność we Wrocławiu: drukarz pisma „Nowa Republika”, kolporter, przedstawiciel w piśmie „Konkret”; udzielał pomocy technicznej przy druku pism NZS UWr, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Rolniczej, Akademii Ekonomicznej; drukarz pism MKO, m.in. „Szkoły”; 1985-1986 redaktor podziemnego pisma „Konkret”, 1987-1989 współpracownik „Wrocławskiego Studenta”, m.in. autor. 1986-1989 członek Rady Oświaty Niezależnej RKS Dolny Śląsk, wydawca, organizator druku, kolporter „Biblioteczki Ucznia” (11 tytułów); inicjator grupy koordynującej pracę NZS UWr, PWr, AE, AR, senatorów studenckich i duszpasterstw akademickich; w stałej współpracy z „S” UWr, PWr, AE. Współpracownik grup samokształceniowych na Dolnym Śląsku, inicjator niezależnych Czwartkowych Spotkań u Króla Stasia (spektakle, koncerty, wieczory poezji, wykłady), niezależnych zespołów muzycznych: Joanny Korzonek i Krzysztofa Jakubczaka.

1987-1993 nauczyciel w SP nr 17 we Wrocławiu, od 1993 w Zespole Szkół Społecznych w Kłodzku; 2001-2004 nauczyciel doradca w Powiatowym Centrum Doskonalenia Kadr w Kłodzku, 2005-2007 w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Kreator tamże. 1990-1994 członek – ekspert Komisji Edukacji Rady Miejskiej Wrocławia, 1998-2002 radny Miasta Kłodzko, przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej, 2002-2006 radny Powiatu Kłodzkiego.

 

Bożena Szaynok

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry