Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Laskosz Jan Klaudiusz

Jan Klaudiusz Laskosz, ur. 23 IX 1945 w Paryżu, zm. 11 XI 2003 w Babicy k. Rzeszowa. Od 1950 w Polsce. Ukończył zaocznie Technikum Geodezyjne w Jarosławiu (1973).

Od 1968 pracownik Rejonu Dróg Publicznych w Stalowej Woli, od 1973 inspektor nadzoru sieci drogowej w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Rzeszowie.

Od jesieni 1980 w „S”, współorganizator struktur związkowych w DODP; sekretarz Krajowej Sekcji Drogownictwa „S”, przewodniczący sekcji regionalnej; uczestnik negocjacji branżowych z władzami i prac nad społecznym projektem reformy drogownictwa, we IX 1981 twórca pisma KSD „Drogowiec”.

Po 13 XII 1981 drukarz ulotek poświęconych poległym górnikom z KWK Wujek. W I 1982 założyciel Koła Oporu Społecznego MAKI, I-XI 1982 1-osobowo autor, redaktor, drukarz podziemnego pisma „Obrona”, XII 1982 – IV 1983 pisma „Łącznik”; od wiosny 1982 także drukarz pisma RKW „S” Rzeszów „Solidarność Trwa”, organizator sieci kolportażu współpracującej z RKW. 14 IV 1983 aresztowany, 25 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii.

Od 1985 na emigracji w Grecji, następnie w USA (San Diego). W 1999 ciężko chory wrócił do Polski, ostatnie mies. życia spędził w Domu Pomocy Społecznej w Babicy k. Rzeszowa.

Do 26 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry