Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Laskowski Andrzej

Andrzej Laskowski, ur. 4 VII 1956 w Miłoradzu k. Malborka. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Malborku (1977).

1972–1980 elektryk w Malborskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego Makop w Malborku, 1980–1982 mistrz energetyk w Państwowym Ośrodku Maszynowym tamże.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 KZ, od I 1981 członek MKK w Malborku; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego.

Po 13 XII 1981 współorganizator i działacz Komitetu Protestacyjnego „S” w Malborku, redaktor, drukarz podziemnych pism, m.in. „Serwis Informacyjny NSZZ «S» w Malborku”, „Nasz Głos”, oraz odezw i apeli, kolporter w malborskich zakładach i jednostkach wojskowych. 13 I 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie. 29 IV 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Elblągu i Gdańsku. 29 VII 1982 zwolniony z pracy. 19 X 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 2,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Potulicach. 7 II 1983 SN zmniejszył wyrok do 1,5 roku w zawieszeniu, 10 II 1983 zwolniony. II – VIII 1983 prace dorywcze. V 1983 – VI 1986 z Jerzym Ziętą zaangażowany w pomoc (m.in. rozwoził paczki) rodzinom osób represjonowanych. VIII 1983–1986 własna działalność gospodarcza.

Od VI 1986 na emigracji w Kanadzie. 1987–1994 elektryk w CG Electrical Maintanace LTD w Edmonton, 1994–1999 w Iskra Electrical Maintanace tamże, 1999–2004 w Fiberex Glass Corporation tamże, 2004–2013 w Iskra Electric tamże. Od 2013 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

Arkadiusz Kazański

Malbork, Region Elbląg

Opcje strony

do góry