Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Laskowski Andrzej

Andrzej Laskowski, ur. 4 VII 1956 w Miłoradzu k. Malborka. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących w Malborku (1977).

1972 – V 1980 zatrudniony w Malborskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego Makop w Malborku; V 1980 – 29 VII 1982 mistrz energetyk Państwowego Ośrodka Maszynowego w Malborku.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Zakładowej; w 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego.

Po 13 XII 1981 wraz z Reginą Tuszakowską, Kazimierzem Derkowskim, Jerzym Ziętą powołał Komitet Protestacyjny „S”; redaktor i drukarz m.in. „Serwisu Informacyjnego NSZZ «S» w Malborku”, „Apelu do wszystkich członków NSZZ «S»”, „Manifestu Młodego Pokolenia”, odezwy „Do Oficerów, Podoficerów i Żołnierzy”, „NSZZ «S» Nasz Głos”. 13 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, współorganizator Radia Solidarność. 28 IV 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Elblągu, następnie w AŚ w Gdańsku. 19 X 1982 wraz z Reginą Tuszakowską, Kazimierzem Derkowskim, Jerzym Ziętą i Krzysztofem Łaszukiem skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 2 lat i 6 miesięcy więzienia, osadzony w ZK w Potulicach; po rewizji wniesionej przez obrońcę, Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Wojskowa 3 II 1983 złagodził wyrok do 1 roku i 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata. Do VIII 1983 bezskutecznie poszukiwał zatrudnienia, prace dorywcze. 26 VIII 1983 otrzymał z Urzędu Gminy w Starym Targu pozwolenie na prowadzenie działalności rzemieślniczej, do 15 V 1986 prowadził Usługi Elektryczne w zakresie pomiarów, napraw i instalacji. V 1983 – VI 1986 wraz z Jerzym Ziętą zaangażowany w pomoc dla represjonowanych, m.in. rozwoził paczki, za co wielokrotnie wzywany przez MO, nie zgłaszał się.

Od VI 1986 na emigracji w Kanadzie, obecnie mieszka w Edmonton.

Arkadiusz Kazański

Region Elbląg, Malbork

Opcje strony

do góry