Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Laskowski Krzysztof

Krzysztof Laskowski, ur. 22 V 1943 w Bydgoszczy, zm. 10 XII 2022 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Geologii (1970), doktorat (1976).

1970–2008 specjalista, st. wykładowca na Wydziale Geologii UW, 1971–1980 przedstawiciel młodej kadry w Radzie Wydziału.

Od IX 1980 w „S”. 1980 członek-założyciel „S” na UW, 1980–1981 członek prezydium KZ UW, odpowiedzialny za kontakty ze środowiskiem studenckim. Od 3 X 1980 w prezydium KZ na Wydziale Geologii UW, od 20 XII 1980 także KZ UW. III 1981 współorganizator rocznicowej sesji naukowej „Marzec ’68” na UW. 1980–1981 uczestnik akcji protestacyjnych organizowanych przez środowisko uczelniane (m.in. ws. poparcia dla protestujących studentów WSI w Radomiu).

1981–1983 współorganizator kolportażu i druku „Wiadomości”.

Po 13 XII 1981 wybrany na przew. KS UW przed planowanym strajkiem, jeden z inicjatorów wystąpień studenckich na Wydziale Geologii UW. XII 1981–V 1983 współzałożyciel, w kierownictwie grupy „VIS Solidarność” prowadzącej złożoną działalność podziemną (m.in. inicjowanie akcji protestacyjnych, ulotkowych, działalność wydawnicza).

1981–1983 współwydawca pism „Spojrzenie na…” (współpraca m.in. z Jerzym Wocialem), „Ślepowron”.

1982–1983 współorganizator GO „Solidarni” (m.in. z Teodorem Klincewiczem, Andrzejem Nidkiem), akcji ulicznych, audycji radiowych, manifestacji. 18 V 1983 zatrzymany, nast. aresztowany, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów, 29 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii.

Od 1989 ponownie w „S”, 1996–2008 przew. KZ UW. Od 1990 własna działalność gospodarcza, 1994–2008 przedstawiciel NSZZ „S” na posiedzeniach Senatu UW. 2000 komisarz wystawy z okazji 25 lat „S” na UW, od 2008 na emeryturze.

Autor ok. 40 prac naukowych i kilkudziesięciu opracowań z zakresu dokumentowania warunków geologicznych; współautor 5 arkuszy szczegółowej geologicznej mapy Polski.

Wyróżniony Medalem 25-lecia NSZZ „Solidarność” (2005), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003).

1978 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO; V 1983–X 1989 przez Wydz. VI Dep. II MSW/Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR/KE krypt. Kasia.

Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry