Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lato Janusz

Janusz Lato, ur. 17 V 1952 w Lublinie. Ukończył ZSZ przy Fabryce Samochodów Ciężarowych tamże (1969).

1966–1971 uczeń zawodu, frezer w FSC tamże, 1972–1973 frezer w Spółdzielni Pracy Metalowców Współpraca tamże, 1973–1992 monter pojazdów i urządzeń transportu drogowego w FSC tamże.

Od IX 1980 r. w „S”.

14–17 XII 1981 członek straży strajkowej podczas strajku w zakładzie. 1982–1989 współzałożyciel i członek TKZ, przew. Komisji Wydziałowej na Wydz. Montażu (5 podległych działów); kolporter podziemnych wydawnictw w zakładzie, m.in. pism „Informator «Solidarność». Region Środkowo-Wschodni”, „Solidarność Nauczycielska”, Tygodnik Mazowsze”, „SW Lublin”. 1982–1986 współzałożyciel (z Piotrem Dudziakiem i Leszkiem Góreckim) podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» FSC Lublin”, do 1983 redaktor, organizator pracy redakcji, działalności wydawniczej i transportu, do 1986 autor i organizator lokali do druku (udostępniał własne mieszkanie). 1982–1989 współorganizator Wakacji z Bogiem przy TZR Środkowo-Wschodniego (wypoczynek dla dzieci związkowców „S”). 1984–1989 członek Rady Pracowniczej FSC kontrolowanej przez „S”, przew. na Wydz. Montażu.

27 i 31 VIII 1988 współorganizator w FSC strajku solidarnościowego ze strajkującymi w kraju. 1988–1989 członek Komitetu Założycielskiego; IV–VI 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” w FSC i Lublinie. 1989–1992 członek KZ. Od 1992 na rencie.

1998–2001 RS AWS.

 

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry