Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Latek Sławomir Konrad

Sławomir Konrad Latek, ur. 23 VII 1956 w Zakliczewie k. Makowa Mazowieckiego, ukończył Technikum Energetyczne w Warszawie (1984). Absolwent Akademii Humanistycznej w Pułtusku, kierunek administracja obronna na Wydziale Nauk Politycznych (2004).

VI 1974–1975 górnik w KWK Dymitrow w Bytomiu, XI 1975–X 1978 st. rzemieślnik, konserwator w Lokomotywowni PKP w Nasielsku. 1978–1990 elektryk w Zakładach Przemysłu Oświetleniowego Polam w Pułtusku.

15–31 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w zakładzie pracy. Od VIII 1980 w „S”, członek KZ.

16–17 II 1982 zatrzymany za krytyczne wypowiedzi o stanie wojennym. Organizator planowanego na 13 V 1982 15-minutowego strajku w zakładzie. 11 V 1982 zatrzymany, osadzony w areszcie KM MO w Pułtusku i w Mławie, przesłuchiwany, 14 V–24 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kwidzynie, tamże bezskutecznie nagabywany ws. podpisania deklaracji lojalności i współpracy z SB.

VIII 1982–1986 współorganizator (ps. Komendant) TKZ w Polamie w Pułtusku, XII 1982–IX 1986 współorganizator podziemnej komórki „S” działającej na terenie zakładu oraz miasta. 1982–1986 kolporter ulotek, pism podziemnych przywożonych z Warszawy (np. „Tygodnik Mazowsze”, „Głos”, „Wiadomości”, „Niepodległość”) na terenie zakładów Polam i w mieście, współpraca m.in. z Adamem Ambroziakiem, Wojciechem Świdnickim. XII 1982 organizator zbiórki pieniędzy w zakładzie jako wsparcie owdowiałej wówczas żony kolegi z zakładowej „S”. 1983–1986 współzałożyciel, organizator (z A. Ambroziakiem) Biblioteki Myśli Niezależnej z literaturą bezdebitową obejmującej ponad 100 publikacji, na jej potrzeby organizator lokali w Pułtusku. 1984–1986 współorganizator DLP w Bazylice Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku, 1983–1986 współorganizator mszy za Ojczyznę tamże.

1982–1986 wielokrotnie bezskutecznie nagabywany przez SB, zatrzymywany, nękany rozmowami ostrzegawczymi.

III 1989–I 1991 w „S”, przew. KZ w Polamie, 1990–1999 urzędnik w Urzędzie Rejonowym w Pułtusku, VI 1989–VII 1992 przew. Oddziału Pułtusk NSZZ „S” Region Mazowsze, 1989/1990 delegat na III WZD, X 1990 na IV WZD Regionu Mazowsze, IV 1990 na II KZD oraz II 1991 na III KZD w Gdańsku. V 1989–VI 1992 wiceprzew. KO w Pułtusku, V–VI 1989 współorganizator kampanii wyborczej KO tamże, 1990–1994 radny KO „S” tamże, 1994–1998 Pułtuskiego Forum Samorządowego, 1998–2002 AWS. 1990–1994 delegat Miasta Pułtusk na Sejmik Samorządowy Województwa Ciechanowskiego i członek jego prezydium, 1999–2002 członek Zarządu Miasta Pułtusk. Od 1999 pracownik umysłowy w Centrali Poczty Polskiej SA w Warszawie. 1984–1986 członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. 1996–1997 przew. Ogniwa Terenowego Pułtusk Ruchu Odbudowy Polski, wiceprzew. Zarządu Okręgu Ciechanów ROP.

Autor książki Tajna „Solidarność” w Pułtusku w latach 1982–1986: wspomnienia konspiratora (2014).

Odznaczony Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę (2017).

2 VIII 1981–21 XI 1986 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Ciechanowie w ramach KE krypt. Szeptacz; 18 IV 1985–1 X 1986 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOR krypt. Biblioteka; 16 V 1986–25 IX 1986 przez SB RUSW w Pułtusku w ramach SOR krypt. Aneks; 22 XII 1986–20 VIII 1989 przez Wydz. III WUSW w Ciechanowie w ramach SOR krypt. Narew.

Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Pułtusk

Opcje strony

do góry