Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lassota Józef

Józef Lassota, ur. 24 X 1943 w Siedliskach, k. Rzeszowa. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Mechaniczny (1968).

1968–1970 st. konstruktor w WSK PZL Mielec, 1970–1990 st. konstruktor w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa COCH i Ośrodku Badawczo Rozwojowym Urządzeń Chemicznych i Chłodniczych CeBeA w Krakowie, od 1989 kierownik działu i z-ca dyr. tamże.

Od IX 1980 w „S”; 1980–1981 członek KZ, 1980–1981 sekretarz MKZ Małopolska; VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie; współpracownik pisma „Goniec Małopolski”; od 5 III 1981 w KOWzP w Krakowie/od 9 X 1981 Krakowskiego KOWzP, członek prezydium, działacz Komisji Krakowskiej przy MKZ Małopolska.

14 XII 1981 współorganizator strajku w CeBeA oraz współorganizator (z Tadeuszem Piekarzem) spotkania w Collegium Novum UJ przedstawicieli „S”, poświęconego sytuacji w strajkujących zakładach. Zatrzymany po rozbiciu strajku w CeBeA (m. in. z Krzysztofem Pakońskim i Janem Godlewskim). 15 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, 23 XII 1981 aresztowany i osadzony w AŚ w Krakowie, 12 II 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Krakowie na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. 14 V 1982 ponownie internowany, przetrzymywany w AŚ w Krakowie, 6 VII 1982 zwolniony, 21 I 1983 po rewizji SN utrzymał karę pozbawienia wolności, zmniejszając okres zawieszenia. 1982–1986 w redakcji podziemnego pisma „Kurierek CeBeA”.

W 1989 w Małopolskim KO, od 1990 dyr. Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, od 1991 wicewojewoda krakowski, 1992–1998 prezydent Krakowa. 1994–2004 w UW, 1994–2006 radny Miasta Krakowa z listy UW, 1994–1998 wiceprezes Unii Metropolii Polskich w Krakowie, 1993–1996 przew. Konwentu Prezydentów Największych Miast Polskich, 1993–1998 członek zarządu Związku Miast Polskich w Poznaniu, 1997–2001 poseł z listy UW oraz 2011-2019 z listy PO, 2002–2005 przewodził Forum Obywatelskiemu Twoje Miasto w Krakowie, 2002–2006 własna działalność gospodarcza, od 2007 pełnomocnik burmistrza Wieliczki Solidarność Podgórza, Łęgu, Skawiny, Wieliczki „Solidarność Podgórza, Łęgu, Skawiny, Wieliczki”, pismo MKK „S” wydawane 28 III 1983 – I/II 1986 w Krakowie. ds. inwestycji, 2010–2011 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy PO. Od 1996 członek Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe, od 1998 Komisji Rewizyjnej Fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom. 2002–2010 prezes Klubu Sportowego Cracovia.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), Złotym Krzyżem Zasługi (2004).

10 IV 1981 – 1 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Mak; 4 XII 1985 – 2 VI 1986 przez Wydz. V WUSW w ramach KE krypt. Chłodnik; 2 IV 1986 – 14 IX 1989 w ramach SOS krypt. Ekspert.

Monika Litwińska

Opcje strony

do góry