Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lenart Wiesława

Wiesława Lenart, ur. 9 V 1935 w Wilkołazie k. Kraśnika, zm. 2 VII 2019 w Rzeszowie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1956).

1955–1957 asystent w Katedrze Chemii Organicznej UMCS, 1960–1985 kier. Oddziału Laboratoryjnego, od 1982 przeniesiona na etat laboranta w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, 1985–1995 asystent w Zakładzie Patomorfologii ZOZ nr 1 w Rzeszowie.

IX 1980 organizatorka Komitetu Założycielskiego „S”, nast. wiceprzewodnicząca KZ „S” w WSSE tamże.

Po 13 XII 1981 współpracownik RKW tamże, użyczała swojego mieszkania na tajne spotkania. 1 V 1982 aresztowana za zorganizowanie akcji ulotkowej, osadzona w areszcie w Rzeszowie, od 4 V 1982 w AŚ w Nisku, 21 VI 1982 skazana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Od 1983 współpracownik Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Pozbawionym Pracy i Ich Rodzinom/Zespołu Charytatywno-Społecznego przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie: organizacja wyjazdów do miejsc uwięzienia, pomoc rzeczowa aresztowanym działaczom „S” i ich rodzinom oraz więźniom ZK w Załężu. 1982–1989 kolporterka prasy i wydawnictw podziemnych, m.in.: „Solidarność Trwa”, „Obrona”, „Łącznik”, „Trwamy”, „Ziemia Mielecka”, „Żądło”, „Wiadomości Wojenne”, „Z Dnia na Dzień”, „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, uczestniczka akcji ulotkowych. 1982–1987 kilkakrotnie przesłuchiwana, rewizje w mieszkaniu. 7 VI 1987 zatrzymana, ukarana grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1988 współzałożycielka Komitetu Organizacyjnego „S” Służby Zdrowia w Rzeszowie.

I 1990 delegat na II WZD Regionu Rzeszowskiego. Od 1995 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

V 1982–VIII 1983 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Kosmos; III 1984–III 1989 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach KE krypt. Laborant; III–VII 1989 w ramach SOR krypt. Komitet; IX 1989–I 1990 w ramach SO krypt. Spartakus.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry