Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lenartowski Marek

Marek Lenartowski, ur. 1 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1947 w Poznaniu. Ukończył ZSZ przy HCP tamże (1965).

1965–1986 tokarz w HCP.

VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie, założyciel Komisji Robotniczej NSZZ. Od IX 1980 w „S”; 12 IX 1980 przedstawiciel Komitetu Robotniczego HCP i uczestnik rozmów z komisją rządową. Od 1 II 1981 wiceprzew. KZ, rzecznik prasowy „S”, w redakcji zakładowych pism „Nowa Trybuna” i „«Solidarność» Cegielskiego”. VI 1981 współorganizator obchodów 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956, zaangażowany w wydanie pierwszej monografii Poznańskiego Czerwca Poznański Czerwiec 1956 (red. Jarosław Maciejewski i Zofia Trojanowiczowa) oraz w zmianę nazwy ul. Feliksa Dzierżyńskiego na 28 Czerwca 1956; z ramienia ZR Wielkopolska odpowiedzialny za budowę Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956. W IV 1981 współorganizator wystawy o zbrodni katyńskiej w siedzibie KZ. Z ramienia KZ odpowiedzialny za w utworzenie kaplicy NMP Matki Kościoła w szpitalu przy HCP, poświęconej 6 X 1981.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, 12 VII 1982 zwolniony. Wielokrotnie przesłuchiwany, m.in. w MSW w Warszawie, szykanowany w pracy. 31 III 1986 zwolniony z pracy, do 31 X 1989 instalator markiz sklepowych, pracownik biurowy w Przedsiębiorstwie Usług Technicznych Unitronik Sp. z o.o.

Od 2 XI 1989 ponownie ślusarz w HCP, w tym samym dniu wybrany przew. KZ, pracownik KZ. 1989–1991 członek Zespołu odpowiedzialnego za ukończenie budowy Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956. W 1989 współtwórca stowarzyszenia Poznański Czerwiec’56. W 1990 założyciel Fundacji Solidarnej Pomocy im. Hipolita Cegielskiego, w 1991 spółki związkowej Solceg. 1990–1999 uczestnik z ramienia „S” HCP spotkań organizowanych przez Krajowe Porozumienie Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność „Sieć” I 1995 – III 2002 przew. KZ HCP/od 1996 Międzyzakładowej Komisji HCP. 1989–2001 delegat na WZD Regionu Wielkopolska i KZD. 1993–1995 w Radzie Społecznej przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie. 1998–2002 członek Rady Programowej Radia Merkury w Poznaniu. W II 2003 zwolniony z HCP SA. Od 2003 na rencie.

Autor książek 209 dni (2007), Na służbie u Hipolita (2010), współautor książki Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956: symbol pamięci i sprzeciwu (1996) oraz albumu Dzień po dniu (2006).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

 

Barbara Fabiańska/Przemysław Janiszewski

Opcje strony

do góry