Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lendas Ryszard Szczepan

Ryszard Szczepan Lendas, ur. 26 XII 1946 w Dębiczu k. Poznania. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Bydgoszczy (1967).

1964-1966 konserwator centrali telefonicznej w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Szczecinie, 1966-1967 referent ds. technicznych w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie (Urząd Morski w Gdańsku), 1967-1974 serwisant urządzeń w Morskiej Obsłudze Radiowej Statków w Szczecinie, 1974-1991 informatyk na Politechnice Szczecińskiej. 17-22 XII 1970 uczestnik strajku okupacyjnego w Stoczni Remontowej Gryfia w Szczecinie, członek straży strajkowej. 1976-1980 kolporter niezależnych wydawnictw KOR, następnie KSS KOR.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku w Instytucie Okrętowym Politechniki Szczecińskiej, członek KS, delegat do MKS w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego; od IX 1980 w „S”.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej, członek MKS; po spacyfikowaniu strajku aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie, następnie w ZK w Inowrocławiu, 4 III 1982 wyrokiem Pomorskiego Sądu Wojskowego uniewinniony (w tzw. procesie jedenastu). 1982-1984 działacz podziemnej struktury „S” na PS, dostawca sprzętu i materiałów poligraficznych dla podziemnego pisma „Jedność Podziemna”, informator Radia Wolna Europa, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „BIS”, CDN”, „Tygodnik Wojenny”, „Obraz”, „Grot”) w środowisku akademickim; 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, poddawany rewizjom, nękany groźbami skrzywdzenia rodziny, żona zmuszona do emigracji z dziećmi do Szwecji.

1991-1994 dyr. ds. technicznych w firmie produkcyjnej Sagra w Szczecinie; 1994-1995 sprzedawca w salonie sprzedaży Renault; 1995-2006 agent ubezpieczeniowy Commercial Union; od 2007 bezrobotny.

22 XII 1981 – 9 VII 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO w Szczecinie w ramach KE krypt. Prolog; 9 VIII 1984 – 15 IV 1985 przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Sympatyk.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry