Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lener Sławomir Andrzej

Sławomir Andrzej Lener, ur. 18 IX 1955 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budownictwa i Architektury (1980).

1980-1989 architekt projektant w Biurze Studiów i Projektów Służby Zdrowia w Szczecinie. Od 1981 członek SARP, 1983-1987 członek Rady Okręgowej SARP.

Od IX 1980 w „S”; współpracownik niezależnego tygodnika „Jedność”, autor rysunków satyrycznych, w tym serii karykatur Wojciecha Jaruzelskiego; w 1981 wiceprzewodniczący KZ „S” w BSiPSZ.

27 XII 1981 zatrzymany w KW MO w Szczecinie, po odmowie podpisania tzw. lojalki internowany w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, następnie w Wierzchowie (projektant i wykonawca znaczków internowanych), zwolniony 10 IV 1982. W V 1982 współtwórca (z Piotrem Myncem, Jadwigą Boral i Ryszardem Wyżgą) podziemnego pisma „Feniks”, organu Rady Koordynacyjnej „S” Regionu Pomorze Zachodnie. 1982-1989 organizator i uczestnik akcji podziemia, m.in. (z Jakubem Dąbrowskim) systemowego kolportażu wydawnictw podziemnych; 4 XI 1982 – 30 III 1983 skierowany na przymusowe ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej 3691 w Unieście w woj. koszalińskim. 27 I 1983 aresztowany, przetrzymywany w ZK w Szczecinku, oskarżony o posiadanie i rozpowszechnianie ''Listu otwartego do Sejmu PRL'' Mariana Jurczyka, 31 III 1983 zwolniony; 24 VI 1983 wyrokiem Sądu Rejonowego w Koszalinie uniewinniony. W IV 1983 uczestnik akcji zbierania podpisów pod petycją ws. uwolnienia więźniów politycznych, która miała być przekazana Janowi Pawłowi II w czasie pielgrzymki do Polski. 1984-1985 organizator kanału przerzutowego do Szwecji (do Tadeusza Dziechciowskiego, Radzimierza Nowakowskiego, Adama Wycichowskiego) i ze Szwecji do Szczecina, do 1989 wykonawca przerzutów krajowych wydawnictw podziemnych i zaszyfrowanych informacji, trzykrotnie organizator odbioru sprzętu poligraficznego. 1983-1989 autor szaty graficznej podziemnego pisma „Obraz”, projektant okładek książek dla podziemnych wydawnictw; w 1984 założyciel podziemnego wydawnictwa Oficyna, wydawca druków okolicznościowych oraz kaset audio. Od 16 XI 1985 członek Rady Pracowniczej BSiPSZ w Szczecinie; wielokrotnie zatrzymywany na 24 godz., poddawany rewizjom, inwigilowany.

1990-1998 prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Vest Sp. z o.o. Od 1999 prezes Zarządu BSiPSZ Sp. z o.o. 1998-2002 członek Stowarzyszenia Samorządowe Forum Szczecin 2000; 2002-2008 sekretarz Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP, od 2006 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Złotą Odznaką Gryf Pomorski (2010).

1985-1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Kreska; 1988-1990 w ramach SOR krypt. Dyrektor.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry